OBRA: reunió de la junta directiva i el Tinent d’Alcalde de Barcelona Antoni Vives

El passat dimarts dia 4 de febrer va tenir lloc una reunió entre els membres de la Junta Directiva de l’Observatori de Barcelona de Rehabilitació Arquitectònica i el senyor Antoni Vives, tercer Tinent d’Alcalde de Barcelona.

Vives va proposar a OBRA fer-se càrrec de debatre i construir un Pla d’Acció que permeti impulsar la rehabilitació a la ciutat de Barcelona, essent conscient que aquest Pla d’Acció convindrà transformar-lo posteriorment en un Pla de Màrqueting al que l’Ajuntament de Barcelona haurà de donar impuls i suport econòmic per tal de donar-lo a conèixer.

Junta directiva OBRA

El tercer Tinent d’Alcalde va remarcar que l’execució d’aquest Pla d’Acció és necessària perquè és urgent un canvi d’actitud de la ciutadania respecte la rehabilitació arquitectònica de la ciutat. I que aquest canvi d’actitud s’ha d’impulsar des dels poders públics i també des de la iniciativa privada. Va remarcar la seva preocupació pel fet que la rehabilitació – de la que tothom en parla- no acabi d’arrencar, tot i ser percebuda com un dels actors imprescindibles per a la recuperació econòmica.

Per la seva banda, la Junta Directiva d’OBRA va valorar molt positivament les propostes de Vives. Entre les preocupacions i els suggeriments més destacats dels membres de la junta que es van exposar van ser:

-       Les dificultats de la internacionalització de la rehabilitació a causa de les dificultats de traslladar el personal

-       La desmotivació de les comunitats de propietaris a causa de les dificultats financeres.

-       Les traves i llargs processos que cal seguir per obtenir llicències d’obres i per tenir respostes clares del que es pot fer o no abans d’adquirir un edifici.

-       Les diferències de criteris entre els diferents districtes i la possibilitat de re-centralitzar certes llicències.

Com a resultat d’aquesta trobada, la Junta Directiva d’OBRA va acceptar els reptes proposats per Antoni Vives, de manera que l’Observatori de Barcelona de Rehabilitació Arquitectònica ha decidit convocar de manera urgent un grup de treball per començar a treballar en el Pla d’Acció que permeti impulsar la rehabilitació arquitectònica de la ciutat.