Noves subvencions per a la rehabilitació dels edificis de l'Àrea Metropolitana

Noves subvencions per a la rehabilitació dels edificis de l’Àrea Metropolitana

El 5 d’octubre, el Bulletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’ús residencial i habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta subvenció serà de gran ajuda per aquells que necessitin dur a terme tasques de rehabilitació als seus edificis.

Rehabilitació dels edificis. Per a qui?

Aquesta convocatòria està adreçada a comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i a propietaris únics d’edificis d’ús residencial d’edificis d’habitatges d’ús residencial i d’habitatges, per a la rehabilitació d’elements comuns i habitatges.

Cal destacar que s’exclouen els habitatges que es cedeixin a terceres persones a canvi d’un preu, sempre i quan el període sigui superior a 31 dies i més de dues vegades a l’any.

L’objectiu de dur a terme aquest pla, és fomentar les actuacions adreçades a la rehabilitació del parc privat existent d’edificis residencials i d’habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, destinats a la residència habitual i permanent, per tal d’incidir en la qualitat de vida de la ciutadania, la millora de les condicions d’habilitat i la millora del paisatge urbà.

Per veure el contingut de la convocatòria, es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions.

Pressupost i àmbit d’aplicació

Es compta amb un pressupost disponible de 7.076.198,25 €. Podran presentar-se tots aquells que compleixin els requisits i que pertanyin municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Prioritats

Per dur-ho a terme, s’han designat un seguit de prioritats a l’hora d’establir les actuacions:

  1. Conservació de millora de la qualitat i de la sostenibilitat.
  2. Millora de la qualitat i de la sostenibilitat
  3. Millora de l’accessibilitat
  4. Habitatge (interior de l’habitatge)

Terminis

El termini de presentació de les sol·licituds d’informe d’Idoneïtat previ a la sol·licitud d’ajuts, està en funcionament des del 6 d’octubre fins al 31 de gener de 2017D’altra banda, el termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts, un cop obtingut l’informe anterior, finalitza el 31 de març de 2017Per a consultar informació sobre l’Informe d’Idoneïtat de la fase d’alta, podeu dirigir-vos al Servei de Validació del CAATEEB.

Aquest nou anunci de subvencions per a la rehabilitació dels edificis s’uneix a les subvencions per a la rehabilitació d’ateneus i equipaments escènics, així com la convocatòria general d’ajuts.