rehabilitació d’habitatges

Convocatòria d’ajuts per la rehabilitació d’habitatges 2019

El Consorci de l’Habitatge ja ha publicat les tres convocatòries d’ajuts per la rehabilitació d’habitatges de l’any 2019. L’objectiu és que es tinguin els recursos necessaris per reformar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis. Alhora, la convocatòria preveu ajudes del programa de finques d’alta complexitat del Pla de Barris.

La importància de la rehabilitació d’habitatges

Com ja hem comentat anteriorment, és molt important dur a terme tasques de manteniment i rehabilitació en els edificis per tal d’aconseguir cases molt més agradables, funcionals i còmodes. D’aquesta manera, gràcies a les reformes s’obtenen millores quant a seguretat, estalvi energètic i salut, entre moltes altres. Així doncs, la rehabilitació d’habitatges comporta molts beneficis tant en l’àmbit individual com en l’àmbit col·lectiu.

rehabilitació d’habitatges

Convocatòria 2019

La novetat principal de la convocatòria d’ajuts d’aquest any és que les comunitats de propietaris podran sol·licitar crèdits tous, que es finançaran a través de l’Institut Català de Finances, per pagar la part no subvencionada de les obres. Els crèdits podran cobrir la totalitat del pressupost, fins a un màxim de 30.000 euros, seran fins a un màxim de 15 anys i amb un tipus d’interès del 2%, que finançarà la Generalitat de Catalunya.

Elements comuns dels edificis

El període de presentació d’inscripcions començarà el 30 de juny i s’acabarà el 31 de desembre. Se subvencionaran actuacions de rehabilitació per als elements següents:

  • interior dels habitatges
  • obres estructurals a l’edifici
  • façanes, patis, celoberts, escales, mitgeres i vestíbuls
  • instal·lació d’ascensors
  • supressió de barreres arquitectòniques i d’elements obsolets
  • instal·lacions generales comunes
  • actuacions d’estalvi energètic, energia solar i cobertes verdes
  • instal·lacions d’aigua directa
  • programa de cohesió social
  • programes de conjunts urbans d’interès especial que inclouen el Turó de la Peira, el Baró de Viver, el sud-oest del Besòs, l’àrea de conservació de Sant Ramon i els àmbits on s’implanti el programa de superilles

Interiors de l’habitatge

Aquest tipus de subvencions a habitatges que posteriorment s’incorporin a la borsa de lloguer poden arribar fins al 100% del cost de la rehabilitació, fins a un màxim de 20.000 euros per habitatge. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de novembre.