nous habitatges llacuna

Nous habitatges a Llacuna de Poblenou

Un nou projecte d’habitatge de Barcelona lliura 68 claus d’uns pisos ubicats al barri de Llacuna de Poblenou. Aquests nous habitatges compten amb la màxima qualificació energètica i donaran una alternativa assequible a unes 280 persones. Aquest procés ha estat iniciat per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació.

Promoció de 68 habitatges

Els habitatges es lliuren en dret de superfície, un règim de tinència que garanteix la propietat pública del sol. El conjunt de l’edifici té una superfície total construïda de més de 6.000 m² i es troba delimitat pels carrers Almogàvers, Ciutat de Granada, Sancho Ávila i Roc Boronat.

Com són els nous habitatges?

L’edifici té una superfície que oscil·la entre els 51 i 74 m² distribuïts en dues escales. D’una banda, l’escala A té accés des de la plaça Dolors Piera 6 i consta de planta baixa i sis plantes pis, amb 4 habitatges per replà, dos habitatges amb orientació principal sud-est i dos amb orientació nord-oest. Els 24 nous habitatges d’aquesta escala consten de tres dormitoris, sala-menjador i bany complet.

D’altra banda, l’escala B té accés per la plaça d’Isabel Villa 2. Situada a l’extrem nord-est de la parcel·la, té planta baixa i 11 plantes pis, amb 4 habitatges per replà també. Els 44 habitatges que es troben en aquesta escala consten de tres dormitoris, sala-menjador-cuina i bany complet.

Finalment, a la planta baixa del bloc hi trobem l’accés a les dues escales d’habitatges (A i B), les cambres de comptadors i instal·lacions, 24 trasters i l’accés de vianants al soterrani, on es troben les sales tècniques de les instal·lacions.

Eficiència energètica

Tots els habitatges tenen la màxima qualificació energètica A, i per tant, estan construïts a partir de criteris d’eficiència i sostenibilitat energètica. Concretament, l’edifici està connectat a Districlima, una xarxa de clima urbana que utilitza calor residual per escalfar l’aigua.

La inversió destinada a aquest projecte de nous habitatges ha estat de 6,6M € i forma part de les accions definides per l’ajuntament de Barcelona per incrementar el parc residencial assequible i de titularitat pública a la ciutat.