nous equipaments

Nous equipaments a Nou Barris

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat un pla urbanístic per destinar dos espais del barri de Porta, a Nou Barris, a nous equipaments municipals. D’una banda es recuperarà la masia de Can Valent, construïda al segle XVIII i d’altra banda, es pretén recuperar l’antic camp de futbol del CF Damm, ampliant l’oferta de serveis públics del barri.

¿Com seran aquests nous equipaments?

Can Valent

La Masia de Can Valent està constituïda per un edifici de planta basilical asimètrica amb un alt valor patrimonial i està protegida pel Catàleg de patrimoni arquitectònic de la ciutat. L’objectiu de la rehabilitació d’aquesta masia és ubicar-hi un centre de serveis a l’Administració pública, amb usos d’interès públic, que es consensuaran amb el veïnat de Nou Barris. És important ressaltar que actualment és una de les poques masies singulars i característiques que queden al territori. És per aquesta raó que es vol mantenir la seva forma original i la seva història.

El pressupost destinat a la rehabilitació de la finca és d’aproximadament 750.000 euros incloent: la consolidació d’elements com cobertes, murs perimetrals i forjats, l’execució de serveis bàsics i la delimitació dels espais per als futurs nous equipaments.

nous equipaments

D’altra banda, el pla urbanístic integral també inclou una segona finca de titularitat privada, atorgant-li usos de tanatori de barri de titularitat privada. El tanatori estarà situat al costat del cementiri de Sant Andreu.

Camp de futbol

Amb l’objectiu d’aportar nous equipaments esportius per beneficiar el barri i el veïnat el Districte ha acordat amb la propietat del sòl privat una permuta de terrenys que també s’inclou al document urbanístic. D’aquesta manera, el camp de futbol del CF Damm passarà a ser propietat municipal. En el terreny de 6.384 metres quadrats s’implementaran usos esportius prèviament acordats mitjançant un procés participatiu del barri.

Fins aquí les novetats del mes de juny a l’àrea metropolitana de Barcelona. Esperem que aquests nous equipaments us hagin semblat interessants i seguiu visitant el nostre blog per a més informació!