nous ajuts al lloguer barcelona

Nous ajuts al lloguer i pagament de l’IBI

Fins al 31 de juliol podeu demanar els nous ajuts al lloguer i al pagament de l’IBI. Es tracta d’un pla que ha activat l’Ajuntament de Barcelona i que preveu ajuts d’un màxim de 200€ per a llogaters i propietaris. La sol·licitud es pot tramitar en línia i presencialment demanant cita prèvia a les oficines d’atenció ciutadana (OAC).

Característiques dels ajuts al lloguer i l’IBI

Aquesta ja és la tercera edició dels ajuts al lloguer i al pagament de l’IBI que presenta l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu és subvencionar les despeses d’habitatge als col·lectius amb pocs recursos econòmics, siguin llogaters o propietaris. El pla preveu subvencions de fins a 200€, és a dir, un màxim del 75% de l’import de l’IBI de l’habitatge. Segons l’ajuntament, es vol arribar al màxim de persones.

Requisits

Els requisits per optar als ajuts al lloguer o al pagament de l’IBI són:

  • Ser propietari/ària o llogater/a d’un habitatge d’ús habitual a Barcelona.
  • Els membres de l’habitatge han d’estar empadronats a Barcelona com a mínim des de l’1 de gener de 2018.
  • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.
  • Ni el sol·licitant ni els altres membres de l’habitatge no poden disposar d’altres immobles (com a màxim una plaça d’aparcament o un traster).
  • Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts del mateix concepte.
  • El conjunt de les persones empadronades han de tenir uns ingressos anuals bruts inferiors o iguals als que es mostra a la taula:

ajuts al lloguer i IBI bcn

 Com es pot sol·licitar?

La sol·licitud es pot tramitar online des del web oficial dels ajuts o demanant cita prèvia a les oficines de l’OAC. El termini per fer-la és el 31 de juliol i es podrà veure el resultat des del web. Per tal de sol·licitar els ajuts s’ha d’omplir un model concret on constin les dades dels sol·licitants, de totes les persones empadronades, comprovants del contracte de lloguer o de propietat, etc.

L’any passat es va destinar un milió d’euros i es van beneficiar més de 5.400 famílies. L’objectiu de l’Ajuntament és superar aquesta xifra. Aquests ajuts al lloguer i al pagament de l’IBI s’uneixen a d’altres com els ajuts d’accessibilitat o els ajuts de rehabilitació energètica.