2a convocattoria pels ajuts de rehabilitació enerètica

Més pressupost per ajuts de rehabilitació energètica

Tal com ha publicat el BOE fa uns dies, s’obre una nova convocatòria perquè individuals i comunitats de veïns es beneficiïn dels ajuts de rehabilitació energèticaAixí doncs, la Direcció General de l’Institut per la Diversificació i Estalvi de l’Energia continua amb el PAREER-II i incrementa en més de 78 els milions d’euros destinats per a aquesta segona fase.

El programa d’ajuts de rehabilitació energètica

El programa d’ajuts per actuacions de rehabilitació energètica dels edificis existents (PAREER II) s’ha marcat com a principal objectiu la millora de l’eficiència energètica dels edificis existents i com a conseqüència un estalvi en el cost de l’energia. Com ho farà? Donant incentius principalment econòmics perquè les comunitats de propietaris o particulars es decideixin per fer una reforma d’aquest tipus.

escala ajuts de rehabilitació energètica

Amb aquests ajuts de rehabilitació energètica es pretén reduir l’ús d’energia no renovable gràcies a, entre d’altres, un millor aïllament exterior o al foment de l’energia solar. Per aquesta última aposta es preveuen ajuts de fins al 60% del total del cost tant en sol·licituds individuals com en nom d’una comunitat. A més a més, per encoratjar una mica més als potencials interessats en aquests ajuts, l’auditoria energètica que es faci així com la memòria tècnica del projecte serà totalment gratuïta sempre que es dugui a terme alguna de les reformes proposades.

casa eficient gràcies als ajuts de rehabilitació energètica

Com rebre els ajuts de rehabilitació energètica?

Qui els ha de demanar?

En cas que es tracti d’alguna zona comuna, haurà de demanar els ajuts de rehabilitació energètica el president o propietari de l’edifici. Si es tracta de l’interior d’un habitatge, ho haurà de fer el propietari o llogater amb el pertinent consentiment.

Quins són els edificis que poden rebre aquests ajuts?

Els habitatges que podran beneficiar-se seran aquells que tinguin més d’un 70% de l’espai dedicat a residències habituals permanents. Si es compleix aquest percentatge però hi ha algun pis buit, també rebrà l’ajuda sempre i quan se signi un compromís d’incloure’ls posteriorment a la borsa de lloguer social.

Què es pot millorar?

Taula ajuts de rehabilitació energètica

Font: barcelona.cat

Com ho demanem?

Omplint aquest formulari i lliurant la següent documentació: Pressupost, ITE, Certificat energètic, Certificat d’accessibilitat i l’acord amb la comunitat de propietaris (si s’escau)

Així doncs, aquests nous ajuts de rehabilitació energètica se sumen als proposats per l’ICAEN.  Vols estar a l’última en l’eficiència energètica?