Més energia solar a la ciutat de Barcelona

Més energia solar a la ciutat de Barcelona

La ciutat comtal ha estat una gran pionera en la implementació de mesures que impulsen la instal·lació de sistemes solars. Des que es va aprovar l’Ordenança solar tèrmica de Barcelona, s’han instal·lat més de 100.000 m² de superfície de generació d’energia, que aporta anualment 71.000MHv. A pesar que el 60% d’aquesta àrea es troba en edificis d’habitatges, l’Ajuntament desitja instal·lar més energia solar a la ciutat de Barcelona.

Energia solar

L’energia solar és aquella produïda per la llum (energia fotovoltaica) o la calor del sol (termosolar) per a generar electricitat de manera renovable, i es pot aconseguir mitjançant la instal·lació de panells solars, pèrgoles, mitgeres o altres dispositius. És una font d’energia necessària en la lluita contra el canvi climàtic, per la qual cosa ciutats com Barcelona han tramitat Ordenances per a assegurar la seva instal·lació. A més, l’energia solar és una font que està cada vegada més present en les nostres vides, ja que ha pres part de l’espai públic pels seus diferents beneficis:

  • És inesgotable i es renova.

  • No contamina.

  • La electrodiàlisi (procés de dessalinització) és progressiva, i genera aigua dolça.

  • És un sector creixentment competitiu, on les tecnologies i la innovació han propiciat que sigui fins i tot més barata que algunes fonts d’energia convencionals.

  • Genera riquesa i ocupació local.

Més energia solar a la ciutat de Barcelona

Projectes en marxa

Actualment la ciutat disposa de 102 instal·lacions d’energia solar en cobertes d’edificis restaurats i equipaments municipals, 15 en façanes i mitgeres i 17 pèrgoles en l’espai públic, i l’Ajuntament de Barcelona està treballant en 86 nous projectes. Sota la premissa que amb aquestes instal·lacions es passarà dels 5,52 MWp de potència fotovoltaica actuals als 7,2 MWp, la projecció de futur és òptima, on s’estalviaran 3.192 tones de diòxid de carboni.

Alguns dels projectes amb major visibilitat són:

  • Les mitgeres de tres edificis d’habitatges en l’àmbit de Mas Guinardó.

  • La reconversió de la pèrgola de Pilar Miró, en Bon Pastor, que acabarà en el primer trimestre de 2021, i alimentarà amb energia renovable i de proximitat a un equipament pròxim.

  • Una prova pilot del paviment fotovoltaic generador d’energia, que s’instal·larà en els pròxims mesos en els punts estratègics de la ciutat per a avaluar el seu funcionament i prestacions en l’entorn urbà.

  • Tres pèrgoles fotovoltaiques en un tram cobert de la Ronda de Dalt. Una d’elles cobreix una àrea de 2.000 m² davant del mercat, i les altres dues, d’inferior grandària, seran de 100 m² i se situaran al llarg del passeig. L’obra ha tingut una inversió de 1,7 milions d’euros. La instal·lació, amb una potència de 50 kW, generarà aproximadament 775.600 kWh, que equival a l’energia consumida en 33 habitatges. L’energia solar provinent d’aquesta font es destinarà a un equipament perquè es converteixi en una instal·lació d’autoconsum a través de la xarxa.

 

Quin creus que serà l’evolució d’aquesta iniciativa? Utilitzes energia solar?