Més de 6.800M€ per a la rehabilitació i regeneració urbana

El Govern espanyol va anunciar a mitjan abril el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’, un document de més de dues-centes pàgines on, entre altres actuacions vinculades a diversos sectors (modernització, administracions públiques, turisme, 5G, economia circular, digitalització pymes…) preveu destinar un paquet de 6.820 milions d’euros a la rehabilitació urbana per al període 2021-2023.

Rehab Arquitectònica Fabra i Coats

 

Objectiu d’aconseguir un estalvi energètic per damunt del 30%

Unes actuacions, en aquest últim apartat, que van adreçades a edificis o actuacions en barris; i posant el focus, també, en la instal·lació de plaques fotovoltaiques i diverses obres amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels edificis.

Segons el mateix  executiu, amb aquesta línia d’ajuts que es desplegaran, s’espera assolir una reducció mitjana de consum d’energia primària no renovable superior al 40%. Un percentatge que també s’espera assolir en actuacions en l’àmbit no residencial.

Cal subratllar, a més, que per a articular  aquestes iniciatives, es vol estimular la col·laboració publicoprivada per a facilitar el finançament de les inversions. En paral·lel, també, s’impulsaran oficines municipals de rehabilitació tot creant un programa de suport a través de la ‘finestreta única’ (com ja s’està fent a la ciutat de Barcelona des de fa uns quants anys) per a coordinar i facilitar els ajuts.

El programa, auspiciat pel MITO (Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico), impulsarà la rehabilitació sostenible del parc públic institucional (CCAA i ajuntaments) per a tota mena d’edificis d’ús públic (administratiu, educatiu, assistencial esportiu, sanitari, cultural o de servei públic, etc.), amb l’objectiu d’aconseguir un estalvi energètic per damunt del 30%. Aquest anunci ha estat rebut positivament per part del sector de la rehabilitació i la reforma, ja que suposa un impuls per al seu creixement i una font de desenvolupament econòmic i de generació de llocs de treball, i en especial en un moment com aquest, en què treballar des de casa ha obligat a quedar-nos molt de temps a la llar, fet que en certa manera incideix a plantejar-nos la necessitat o possibilitat de reacondicionar-la, incidint en la millora del seu confort i benestar.

De fet, aquesta inversió de més de 6.800 M€ és la segona partida més important d’aquest pla, tan sols per sota de la ‘Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada’ a la que es destinaran 13.200 M€.  Recordar que el pla de rehabilitació del Govern incidirà en la implantació de plaques solars en edificis i la rehabilitació energètica d’habitatges per a guanyar eficiència energètica.

 

Pèrgola solar

 

Pel que fa a percentatges, els plans del Govern passen per la posada en marxa d’ajuts a la rehabilitació, d’entre el 35% i el 100% del cost de les obres. Un 70% d’aquestes partides es destinarien a habitatges, mentre que el 30% restant es dedicarà a la millora d’edificis públics.

Els ajuts es distribuiran en tres grans paquets: el Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE), impulsat pel mateix Ministerio de Transición Ecológica, i els plans del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana per a  abordar el repte demogràfic; i un altre adreçat a poblacions més grans, que contempla diverses actuacions de rehabilitació d’edificis i regeneració urbana.