emergència climàtica

Marató d’Emergència Climàtica 2020

La Marató d’Emergència Climàtica ha tingut la seva tercera edició el passat mes de febrer. Es tracta d’una campanya de sensibilització i bones pràctiques en l’ús i consum d’energia i aigua. A més, tot el que s’aconsegueix estalviar es destina a projectes que tenen l’objectiu de fer front a l’emergència climàtica.

Barcelona, una ciutat compromesa

No és l’única iniciativa a la ciutat de Barcelona per lluitar contra aquesta situació. Com ja vam veure, hi ha diferents projectes i accions que ja prenen mesures per fer front a l’emergència climàtica. Però sí que és cert que aconsegueix que participi tota la ciutat, no només a títol personal sinó que administracions i escoles, entre d’altres, també hi participen.

post2

No tots els edificis estan equipats en les millors condicions per estalviar energia o el consum d’aigua. Hi ha edificis, sigui per antics o per pressupost, que no compten amb les millors característiques per aconseguir un consum baix. És cert que hi ha una tendència actual a construir els edificis tenint en compte el consum baix o consum zero d’energia, gràcies a la preocupació general que té la societat per l’emergència climàtica. Malgrat això, tant els edificis equipats com els que no (però sobretot aquests últims), poden prendre mesures per aconseguir uns nivells de consum d’energia i aigua més baixos.

Qui ha participat en aquesta edició de la Marató d’Emergència Climàtica?

En aquesta edició de la Marató d’Emergència Climàtica han participat un total de 70 edificis i equipaments municipals i s’ha aconseguit estalviar un total de 309.680 kWh d’electricitat, 1.603.750 kWh de gas i 6.362 m³ d’aigua.

post

Tots els estalvis s’utilitzaran majoritàriament per millorar els equipaments d’escoles i equipaments esportius, però també es faran donacions a un projecte d’horts socials en cobertes municipals. Per tant, la Marató ha estat un èxit un any més, millorant petites accions del dia a dia per tal de fer front a l’emergència climàtica.