projecte d'obertura i urbanització

Llum verda al projecte d’obertura i urbanització del carrer Josep Estivill

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat recentment el projecte d’obertura i urbanització del carrer Josep Estivill, situat al barri de Sant Andreu. Durant el mes de juliol s’han completat les actuacions d’enderroc dels edificis que impedien l’obertura del carrer. Així doncs, les obres d’urbanització començaran en el primer trimestre de l’any 2020.

Quin és l’objectiu d’aquest projecte d’obertura i urbanització?

L’objectiu del projecte és ampliar el tram de carrer entre el carrer Hondures i el carrer Gran de la Sagrera, de manera que aquesta via pugui tenir sortida al carrer Gran. La superfície total de l’obra és de 5.060 metres quadrats i el pressupost del projecte és d’1,5 milions d’euros.

projecte d'obertura i urbanització

Aquesta iniciativa ha estat molt ben acollida pels residents, ja que millorarà la mobilitat de la zona, tant de trànsit rodat com de vianants. És important destacar que les obres, juntament amb l’execució de diverses obres d’urbanització i edificació vinculada al desenvolupament urbà al voltant de la nova estació intermodal de la Sagrera, consoliden la ciutat al voltant de les actuals obres ferroviàries. Tanmateix, el projecte preveu que s’elimini la connexió de trànsit entre el passatge Bofarull i el carrer Gran de la Sagrera, i s’eliminarà el carrer sense sortida per accedir als aparcaments de les finques privades d’aquesta àrea.

Característiques del nou tram de Josep Estivill

El nou tram de carrer tindrà una calçada central de 10 metres d’amplada, formada per dos carrils de 3 m d’ample i un únic sentit de circulació. Alhora, es preveuen dues fileres d’estacionament i serveis adjacents amb voreres de 2 metres d’ample. Pel que fa a la vorera, serà de 5 m d’amplada i s’hi ubicaran elements de jardineria, mèlies i enllumenat a la franja d’espai adjacent a la calçada.

A Barcelona també procurem pel medi ambient, així doncs, a la zona d’estada compresa entre el nou traç del carrer Josep Estivill i la línia de façana existent, hi haurà un parterre amb vegetació. Tanmateix, es plantarà nova vegetació al tram de vorera oest del carrer Gran de la Sagrera que també entra dins l’àmbit d’actuació.

habitatge saludable

Què en penseu d’aquesta nova iniciativa? Nosaltres estem impacients per veure el resultat! Si voleu estar al dia de totes les novetats, no oblideu consultar el nostre blog. Us interessa saber quines són les obres d’estiu que s’han dut a terme durant aquest estiu a Barcelona? T’ho expliquem :)