L'Icaen aposta per promoure la rehabilitació energètica dels edificis

L’Icaen aposta per promoure la rehabilitació energètica dels edificis

L’Institut Català d’Energia ha llençat una nova campanya per promoure la rehabilitació energètica dels edificis. Aproximadament el 30% del total de l’energia que consumim a Catalunya correspon als edificis. Això vol dir que si s’incentiva la rehabilitació energètica, podríem reduir tant el consum com les emissions de CO2. A continuació veurem quins són els punts d’actuació principals que podem rehabilitar.

La rehabilitació energètica dels edificis

L’ICAEN acaba de publicar un nou tríptic informatiu per promoure la rehabilitació energètica dels edificis. L’entitat adverteix de l’alt percentatge de consum que representen els edificis, amb un 30% del total aproximadament. És per això que l’Icaen vol conscienciar la societat de la necessitat de les rehabilitacions, que només han de ser estètiques, si no també energètiques. Amb aquesta campanya també volen recordar que la rehabilitació dels edificis és responsabilitat de tots, des dels tècnics i promotors, fins als propietaris i usuaris.

rehabilitació nergètica d'edificis icaen

rehabilitació energètica d'edificis

Els punts clau que s’han de revisar i de rehabilitar són les façanes, cobertes, mitgeres i terres. Amb la rehabilitació es pot incorporar materials aïllants que ens ajudaran a reduir les pèrdues de calor (a l’hivern) i de fred (a l’estiu). A més, també milloraran l’aïllament acústic i els problemes d’humitat. A petita escala també s’ha de revisar l’estat de finestres, persianes, tendals, etc. Per últim, l’Icaen també recomana renovar els equips de climatització, il·luminació o aigua calenta per tal de reduir la factura elèctrica.

La Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)

L’Icaen també ens parla de la Inspecció Tècnica dels Edificis, que com ja us hem explicat a OBRA, és un control periòdic que avalua l’estat dels edificis. Si l’edifici té més de 45 anys, aquesta inspecció és obligatòria i, si s’han de fer reformes o una rehabilitació, els propietaris es podran acollir als programes de subvencions de rehabilitacions d’edificis i rehabilitacions energètiques.

Per què s’ha de rehabilitar?

Els beneficis de la rehabilitació energètica dels edificis no només són econòmiques. Si aconseguim reduir el consum energètic, també estem ajudant al medi ambient i contribuint a la reducció de les emissions de CO2. També ens permeten la possibilitat d’incloure instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic, és a dir, de generar energia procedent d’energies renovables.

rehabilitació energètica d'edificis llum

Pel que fa al benestar dels usuaris, la rehabilitació energètica dels edificis millora la qualitat i el confort tèrmic i acústic. També millora i resol problemes d’humitats o corrents d’aire. Econòmicament, les rehabilitacions generen llocs de treball i revaloren l’immoble al mercat.

Si esteu interessats, recordeu visitar l’apartat de l’Expert Respon o l’apartat de Rehabilitació energètica, on parlem de la importància de la rehabilitació i com poder fer reformes a casa nostra.