Inspecció tècnica de l'edifici:

L’expert respon: Què és la Inspecció tècnica de l’edifici (ITE)

Si el teu edifici està a punt de complir els 45 anys o creus que hi ha alguna deficiència, hauries d’anar pensant en realitzar la Inspecció Tècnica de l’Edifici. A continuació et deixem tota la informació necessària que has de conèixer sobre l’informe.

Inspecció tècnica de l’edifici. Què és?

La Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) és la inspecció visual dels elements comuns de l’edifici, portat a terme per personal tècnic especialitzat com arquitectes i aparelladors que avaluen l’estat per detectar deficiències i riscos i creen un informe tècnic per poder millorar els edificis.

També s’inclouen recomanacions de conservació, manteniment i possibles millores de l’ecoeficiència dels edificis i els ajustaments d’accessibilitat i/o funcionalitat.

Qui l’ha de fer i quan

Els edificis que quasi arriben als 45 anys d’antiguitat són els que han de passar la ITE. Encara que també hem d’afegir els habitatges que volen participar en programes públics de rehabilitació o si les ordenances locals ho ordenen expressament degut a criteris exigents.

Per què? Objectius

L’objectiu principal d’aquest programa de rehabilitació és realitzar les intervencions necessàries per poder dur a terme la rehabilitació i la conservació dels edificis o habitatges, creant possibles millores a partir dels resultats obtinguts en la Inspecció tècnica de l’Edifici.

Segons la seva gravetat, es prioritzarà la realització, quantificant el cost econòmic a causa a les obres que es preveuen realitzar.

Inspecció tècnica de l'edifici: pressupost

Realment, la ITE pretén supervisar amb el fi de donar una major seguretat als propietaris o als inquilins d’aquests edificis i habitatges.

I després? Certificat d’aptitud

Es tracta d’un document que emet l’Administració sobre el contingut del ITE, on s’acredita el compliment del deure d’inspecció, és a dir, en el cas d’haver-lo realitzat, pot atorgar-se un període de 10 anys en el cas que l’edifici no presenti deficiències o siguin lleus.

En el cas que presenti deficiències importants, caldrà fer una revisió als 2 i 4 anys per veure si l’estat ha empitjorat o comprovar que les obres per millorar-lo s’hagin dut a terme. En canvi, si l’edifici presenta unes deficiències greus, s’haurà de revisar mínim cada 12 mesos per acreditar que s’hagin dut a terme les obres de reparació. Si es donés el cas que no s’adoptin les mesures necessàries per evitar riscos a les persones i béns, es denegarà el certificat d’aptitud. Si el necessites, aquí podràs sol·licitar el certificat d’aptitud de l’edifici.

Si vols conèixer més informació sobre la rehabilitació i altres temes relacionats, consulta l’expert respon.