L'expert respon: l'auditoria energètica

L’expert respon: l’auditoria energètica

Cada cop s’escolten més notícies relacionades amb l’eficiència energètica, i encara que avui dia estem molt lluny d’aconseguir ser 100% eficients, a mesura que passa el temps s’incrementen les mesures per  assolir-ho. En concret, aquest post fa referència a una de les mil mesures que existeixen, en aquest cas l’auditoria energètica.

Què és una auditoria energètica?

A trets generals, una auditoria energètica és un estudi complet d’un edifici i les seves instal·lacions que té com a finalitat principal obtenir informació objectiva respecte al consum energètic, per posteriorment detectar els punts dèbils i prendre les mesures necessàries per corregir-los. D’aquesta manera, una auditoria energètica es mou tant en l’àmbit econòmic com tècnic.

auditoria energètica

Auditoria energètica vs. Certificació energètica

Encara que molta gent tendeix a confondre aquests dos conceptes, l’auditoria es diferència de la certificació energètica principalment en què la segona només fa una avaluació de l’edifici, descartant el comportament que fa l’usuari del consum energètic de l’edifici i les seves instal·lacions.

Llavors, això significa que una auditoria és millor que una certificació energètica? La resposta és no, ja que ambdues coses són estudis diferents. Mentre que una només estudia l’edifici i les instal·lacions, l’altra hi inclou el comportament de l’usuari. D’aquesta manera, la certificació ens dóna un tipus d’informació molt més objectiva que la segona, ja que només té en compte l’edifici i les instal·lacions en si mateixos.

auditoria energètica

Quan hem de fer una auditoria energètica?

L’any 2016 es va aprovar un Real Decret que només obligava a les grans empreses o grups de societats, que superessin els 250 treballadors o els 50 milions de volum de negoci, a realitzar una auditoria energètica una vegada cada 4 anys. No obstant això, aquesta es podria substituir per un sistema de gestió energètica i ambiental que fos executada per un organisme que reunís les competències per fer-ho. D’aquesta manera, la resta d’edificis no estan obligats a sotmetre’s a cap auditoria.

auditoria energètica

Tot i això, val a dir que una auditoria energètica per ella sola no estalvia, però si indica les debilitats que deriven en un major consum energètic. Habitualment, les auditories impliquen una inversió econòmica que fa plantejar la seva execució, prioritzant altres problemes que es consideren més importants.

Vols saber més curiositats sobre l’eficiència energètica i altres temes? A l’apartat de l’Expert Respon trobaràs tot tipus d’informació que fins ara desconeixies.