habitatge a Catalunya

Les claus del nou Pla d’Habitatge a Catalunya

El Govern de la Generalitat va donar el vistiplau el passat mes de setembre al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge. Aquest s’ha de convertir en el pla d’actuació per les polítiques que s’engeguin els propers 15 anys en aquest àmbit, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge a Catalunya a les noves generacions de joves i a les noves llars que es creïn durant aquests anys.

En què consisteix aquest Pla d’habitatge a Catalunya?

Es tracta d’un document estratègic creat per impulsar polítiques públiques d’habitatge social, ja sigui a través del parc públic en lloguer social, fomentant altres sistemes de tinença o incrementant els ajuts socials. L’objectiu és arribar al doble de famílies a les quals s’arriba actualment, de fet, es preveu que es puguin beneficiar unes 315.000 llars. En aquest sentit, el pla elaborat per la Generalitat preveu que les administracions impulsin l’ampliació del parc de lloguer social, ja sigui construint nous habitatges públics, adquirint-ne o mobilitzant el parc existent cap al lloguer social. En segon lloc, l’Administració haurà de promoure la construcció d’habitatge a Catalunya amb protecció oficial de compravenda i de tinences intermèdies. Finalment, el Govern també preveu ampliar i crear nous ajuts al pagament del lloguer.

 

habitatge a Catalunya

L’habitatge públic es destinarà a polítiques socials

Una de les intencions d’aquest nou Pla és la d’aconseguir que en els propers quinze anys, el 15% del parc d’habitatge es destini a polítiques socials destinades a les àrees on viu prop del 80% de la població de Catalunya i on es crearan la majoria de les noves llars. Més enllà d’això, el país tindria un 5% dels seus habitatges en mans de les administracions per a polítiques socials, xifra que aproparia a Catalunya a les mitjanes del sud d’Europa.

Diferents territoris i zones d’actuació

Per facilitar que les administracions puguin arribar a percentatges de parc públic social, s’han definit diversos territoris i zones d’actuació. Entre d’altres hi ha la definició de l’àrea de tanteig i retracte i de l’impost sobre habitatges buits. En aquesta àrea hi viu el 89% de la població i és on les administracions tenen dret preferent a adquirir habitatge a Catalunya que es venguin les entitats financeres al municipi per ampliar el parc públic de lloguer social. També és una àrea on les societats i entitats financeres han de pagar l’impost pels pisos que tinguin buits.

 

habitatge a Catalunya
El Pla preveu mesures per a 46 municipis preferents, amb més de 5.000 habitants i capitals de comarca, on també caldrà en aquests anys desplegar mesures per facilitar l’accés i el pagament de l’habitatge a Catalunya. Així mateix, s’impulsaran mesures en 33 municipis on es promourà la rehabilitació estructural d’edificis en barris amb majors dèficits. Finalment, el Pla preveu que es despleguin mesures específiques per als municipis rurals.