Les cases de Barcelona suspenen en eficiència energètica

Les cases de Barcelona suspenen en eficiència energètica

Malauradament, les cases de la ciutat de Barcelona suspenen en eficiència energètica. La major part del seu parc d’habitatges té una qualificació D a l’etiqueta de certificació energètica. Una qualificació molt baixa i que està lluny dels nivells acceptables d’eficiència. No obstant això, a partir del 2006 s’ha començat a millorar aquest aspecte impulsat per les noves exigències de la normativa de construcció.

Suspens en eficiència energètica

El parc d’habitatges de la ciutat de Barcelona encara està molt lluny d’assolir els nivells exigits d’eficiència energètica. Com ja sabeu, l’etiqueta de certificació energètica està formada per 7 nivells, de la A (la millor qualificació) fins a la G (la pitjor). Tenint en compte tot el parc d’habitatges de la ciutat, incloses les cases antigues i cases de nova construcció, la certificació mitjana és només de la lletra D.

eficiència energètica

No obstant això, els darrers 10 anys s’ha avançat en aquesta matèria gràcies a les exigències de les normatives de construcció. Els edificis de nova construcció ja surten generalment amb una qualificació B. Això vol dir que només amb algunes millores com l’augment dels gruixos mínims d’aïllament de façanes o la millora dels sistemes de climatització es podria obtenir la lletra A.

Respecte a això, la Unió Europea han començat a exigir els estats una major implicació i compromís. De fet, a partir de l’any que ve serà obligatori construir edificis públics de consum gairebé nul, és a dir, amb etiqueta A. Els edificis privats també hi hauran de complir aquesta exigència, però a partir del 2020.

Més informació sobre l’etiqueta energètica

El certificat d’eficiència energètica proporciona informació sobre el comportament energètic de l’edifici o de l’habitatge. Aquesta etiqueta és obligatòria per als contractes de lloguers de més de 4 mesos o per als contractes de compravenda. La qualificació final,  de la A a la G, implica els graus d’eficiència energètica i de la qualitat de vida dels usuaris, ja que també es té en compte el soroll o la qualitat dels materials de construcció. Un habitatge amb la lletra A significa que gasta 10 vegades menys que la G.

ajuts a la rehabilitació energètica

Com sabeu, actualment hi ha tres tipus d’ajuts a la rehabilitació energètica que us poden ajudar a estalviar energia.