Lean o ‘en què t’ajudo perquè puguis fer el teu treball’?

Ja fa gairebé trenta anys, el professor de la Construcció Lauri Koskela, va ser un dels primers impulsors del ‘Lean’, una ‘filosofia’ que es basa a suprimir aquelles tasques (de la cadena constructiva) que no agreguen valor i que en definitiva esdevenen pèrdues netes per a tot aquest procés en què es veuen implicats des d’un gerent fins a un treballador, tot passant per tots els actors que formen part en la cadena de producció.  Naixia així, el ‘Lean Construction’.

que-es-lean-construction

 

L’exemple de quan anem a comprar carn al supermercat

Per a posar un exemple ben il·lustratiu i fàcilment entenedor per als que no són ni arquitectes, ni enginyers, ni aparelladors, ni tan sols de quadres tècnics, de què és el ‘Lean’: quan anem a comprar carn al supermercat, tenim l’opció de poder comprar carn amb ossos i amb greix, o un paquet de carn ‘netejada’; és a dir, exempta de les dues característiques anteriors.

La construcció ‘Lean’, en certa manera, és depurar (en aquest procés constructiu) les pèrdues, rebuigs, esperes i demores que es puguin produir en aquesta cadena de creació. Es tracta de minimitzar al màxim el que és sobrant i anar a parar a una construcció sense pèrdues.

De fet, en un estudi que es va fer l’any 1996 a la Universitat de São Paulo (Brasil), ja es detectava un 30% del cost de l’obra com a pèrdua. Un exemple molt il·lustratiu que algun estudiós també apuntava: en un projecte de quatre torres, aquesta ‘quarta’ es podria crear amb la suma del ‘sobrant’ de les altres tres. Un sobrant d’obra que, en moltes ocasions, inclou mà d’obra, recursos, equips, etc.

I què diu ‘Lean’ per a enfrontar-se a les pèrdues? Doncs fer una radiografia de tot el procés. Perquè hi ha tasques que no agreguen valor. Per tant, la filosofia ‘Lean’ tracta de minimitzar aquelles que solament contribueixen; eliminar les que no contribueixen i que són pèrdues netes.

 

Lean imatge

 

 

El sector de la construcció ha d’apostar per a aquest model si vol ser altament productiu

 

També, i seguint en la mateixa línia, actualment, la indústria de la construcció representa un 14% del PIB mundial. És una indústria que en els últims anys ha esdevingut menys productiva. L’Agricultura, per exemple, ha crescut, exponencialment, al llarg dels últims vint anys. Per això, i vistes les dades del sector de la construcció, és urgent que aquest sigui més productiu.

Què es necessita, doncs, des del punt de vista de ‘Lean’?: una forma de gestionar projectes de manera diferent. I com ho aconseguim: amb una filosofia d’estratègia operacional que aporti valor al client i que redueixi ‘sobrants’.

Cinc principis bàsics del ‘Lean’:  identificar què aporta valor al client ; identificar la cadena de valors ; generar flux mitjançant ‘eliminació de sobrants’ ; ‘arrossegar’ en el millor sentit de la paraula de fer partícips als que formen l’equip; i perseguir la millora continua.

I, en definitiva, invertir aquesta mena de piràmide de Kelsen que tots tenim al cap, on el gerent se situa a la cúspide i el treballador a la base. És a dir, passar a tenir un canvi de mentalitat i apostar per un esquema  de treball col·laboratiu i tenir un eslògan que es repeteixi en la nostra ment : « en què et puc ajudar perquè puguis fer el teu treball ».

Ara, i per a tots aquells que vulgueu aprofundir –a través d’exemples a casa nostra- en les estratègies d’organitzacions que han aplicat a través d’aquesta ‘filosofia dels processos constructius’,  sapigueu que el pròxim 4 de març, l’Institut de Tecnologies de Catalunya (iTEC) ha organitzat una Jornada Lean -que aquest cop serà completament en línia- i a preus molt assequibles.

 inscripcio – Lean Barcelona (itec.cat)