Barcelona sostenibilitat

Rehabilitació d’una fàbrica tèxtil de Barcelona amb criteris de sostenibilitat

L’ajuntament de Barcelona té prevista la rehabilitació amb criteris de sostenibilitat de la fàbrica de filatures Benet i Campabadal, al districte de Les Corts, que serà convertida en una biblioteca a finals de 2016, amb el nom “Biblioteca de Les Corts”.

Una biblioteca amb criteris de sostenibilitat

La biblioteca ocuparà tant l’edifici primigeni com les ampliacions posteriors, i a l’espai on hi havia les màquines de filar, una gran nau diàfana amb llum zenital, s’hi ubicarà un espai polivalent hàbil per a diferents usos. Tal i com estableix el Pla de Biblioteques de Barcelona, aquest nou equipament disposarà d’una zona de lectura infantil, un fons documental de 84.000 documents, i un espai amb 45 punts de consulta informàtica pública i 250 punts de lectura. La peculiaritat de la rehabilitació d’aquesta nova biblioteca no és només el fet de conservar un edifici antic, sinó el fet de fer-ho mitjançant criteris de sostenibilitat. Aquesta  futura biblioteca de Les Corts, amb més de 4.000m és el primer edifici públic a Barcelona que realitzarà una rehabilitació amb criteris de sostenibilitat BREEAM®.

Barcelona sostenibilitat

En aquesta remodelació es mantindran els diferents elements arquitectònics de valor de l’antiga fàbrica, com les façanes, la consolidació de l’estructura i l’arranjament de les cobertes. Una de les façanes d’aquesta fàbrica està catalogada patrimonialment. Els treballs de rehabilitació varen començar el passat mes de gener i està previst que finalitzin el novembre del 2016.Barcelona sostenibilitat

Barcelona sostenibilitat

L’avaluació de la sostenibilitat del projecte de l’antiga fàbrica i futura biblioteca és a càrrec d‘Oriol Paluzie, assessor BREEAM®de JG Ingenieros que va fer el curs de formació de l’organització  l’ITeC.

¿Què és BREEAM®?

Les sigles “Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology” ens diuen que es tracta d’un mètode d’avaluació i certificació de la sostenibilitat en l’edificació. La tècnica utilitzada és molt més avançada i és líder a nivell mundial. Aquesta certificació aporta diferents beneficis:

  • Beneficis econòmics: suposa importants beneficis econòmics per als seus usuaris (disminueix el consum energètic entre un 50-70%, el consum d’aigua és fins a un 40% menor, i es redueixen les despeses de funcionament i manteniment entre un 7-8%) i per als seus propietaris (augmenta el valor dels immobles un 7,5% i incrementa les rendes un 3% i la taxa d’ocupació dels immobles en un 3,5%).
  • Beneficis ambientals: Les reduccions en el consum d’energia repercuteixen directament sobre el medi ambient, però la metodologia promou moltes més iniciatives per reduir al mínim les emissions de CO2 durant la vida útil de l’edifici.
  • Beneficis socials: Mesures com la qualitat de l’aire, nivells d’il·luminació i soroll, vistes a l’exterior, incideixen directament en edificis més confortables, productius, assegurances i saludables per als usuaris i, per tant, per a la societat.

Com podem veure, es un avanç per la ciutat de Barcelona utilitzar certificats de sostenibilitat en l’edificació, per tal d’adaptar-se als nous mètodes de rehabilitació sostenible que s’estan popularitzant a nivell internacional.