inspecció tècnica dels edificis-barcelona

L’Agència de l’Habitatge recorda l’obligatorietat de passar la Inspecció Tècnica dels Edificis

Durant el mes de juny, l’Agència de l’Habitatge ha iniciat una campanya per recordar als propietaris d’habitatges l’obligatorietat de passar la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE). Aquesta inspecció és obligatòria per als edificis de més de 45 anys d’antiguitat. Segons la llei, no disposar de l’ITE és una infracció greu i pot comportar sancions.

Inspecció tècnica dels edificis: campanya informativa

Si ets propietari d’un edifici amb més de 45 anys d’antiguitat, és possible que hagis rebut una carta informativa de l’Agència de l’Habitatge per tal de recordar l’obligatorietat de passar la Inspecció Tècnica dels Edificis. Aquestes cartes formen part d’una campanya que ha començat el mes de juny i que té com a objectiu informar els propietaris que no hagin passat encara l’ITE que estan obligats a fer aquest tràmit. Segons la Llei 18/2007, no disposar de l’ITE és una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari i pot comportar sancions.

La responsabilitat de passar la Inspecció Tècnica dels Edificis recau sobre la comunitat de propietaris o el propietari únic. Per tal de passar l’informe, l’usuari s’ha de posar en contacte amb un professional qualificat (arquitecte o arquitecte tècnic) per realitzar la inspecció i redactar l’informe final. Després, el propietari ha de presentar l’informe a l’Agència de l’Habitatge els següents 4 mesos i sol·licitar el Certificat d’Aptitud de l’edifici.

Si l’edifici mostra desperfectes o si s’han de fer obres de rehabilitació i millora, també existeix la possibilitat de demanar els ajuts oficials per a la rehabilitació de l’edifici.

Què és l’ITE?

L’ITE, és a dir, la Inspecció Tècnica dels Edificis, és una inspecció visual que s’ha de fer per part d’un arquitecte o arquitecte tècnic i que ha de determinar l’estat actual de l’edifici. També serveix per orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. El següent pas després de l’ITE és demanar a l’Agència de l’Habitatge el certificat d’aptitud de l’edifici. Si el resultat de l’informe és favorable, tindrà una validesa de 10 anys. En el cas que l’edifici presenti d’eficiències importants, es farà una revisió als 2 i 4 anys per comprovar si s’han fet les obres de rehabilitació. I si les deficiències són greus, llavors es farà una revisió cada 12 mesos.