Rehabilitació energètica Barcelona

La rehabilitació energètica a Barcelona: nou model energètic

Què pretén el nou model energètic?

L’eficiència energètica i l’ús i la generació de les energies renovables és un tema sobre el qual s’està treballant des de l’Ajuntament de Barcelona, amb la voluntat de canviar el model energètic actual per un de nou, basat en la producció energètica amb criteris d’autosuficiència i racionalització del consum.

Quan?

Les previsions de l’Ajuntament de Barcelona són poder ser una ciutat 100% autosuficient en un termini de quatre dècades, i el primer pas d’aquest impuls a la rehabilitació energètica ha estat la creació de dues eines de caràcter pedagògic per tal d’implicar i comprometre els ciutadans en aquest procés que tot just comença.

Com?

De moment el primer pas que s’ha fet de cara a la població ha estat la creació de la pàgina web Autosuficiència BCN, on els ciutadans poden trobar-hi les dues eines pedagògiques que acabem d’esmentar. Aquesta web pretén que els ciutadans coneguin, s’impliquin i participin en el procés de rehabilitació energètica, aconseguint reduir el consum d’energia i incrementar la generació d’energia local renovable. Es tracta d’una pàgina amb informació textual i vídeos explicatius, que parla de generació d’energia i d’eficiència.

Rehabilitació energètica Barcelona

Les eines per implicar els ciutadans

A banda de tota la informació a nivell de generació d’energia i eficiència, la web ofereix aquestes dues eines:

  • Mapa de recursos energètics: amb la voluntat d’impulsar l’aprofitament de l’energia solar als terrats de la ciutat, per compensar el seu consum i impulsar les energies netes, l’Ajuntament de Barcelona posa a la disposició dels ciutadans aquest mapa interactiu, on es pot consultar, terrat per terrat, les dades de captació dels diferents recursos energètics. En aquest exemple hem seleccionat un terrat a l’atzar (cantonada de Passeig de Gràcia amb carrer València) i aquestes són les dades que hem obtingut.


Rehabilitació energètica Barcelona
Rehabilitació energètica BarcelonaRehabilitació energètica Barcelona

D’aquesta manera tots els veïns de la ciutat tenen la oportunitat de conèixer la capacitat de les seves llars, impliar-se i prendre les mesures pertinents.

  • Assessor energètic virtual: és una altra de les eines que l’Ajuntament de Barcelona posa a dispocició de la ciutadania. Es tracta d’una aplicació que ofereix informació del consum energètic real de cadascú, i dóna consells per poder-lo reduir.

Rehabilitació energètica Barcelona

Per altra banda, també s’ofereix el servei gratuït de monitorització del consum a partir de les dades que provenen dels comptadors, i l’Ajuntament compta amb ajudes a la rehabilitació com a incentiu per les actuacions de rehabilitació energètica.