rehabilitació del Borsí

La rehabilitació del Borsí retornarà l’edifici al barri

El Borsí, un emblemàtic edifici del barri Gòtic, ja té pla per a rehabilitar-lo. L’immoble que era propietat de la Generalitat va passar a ser de titularitat municipal durant el Febrer del 2017, donant resposta a les demandes veïnals que el reclamaven com a espai per a desenvolupar activitats. Per adequar-lo a aquests nous usos es va treure a concurs la rehabilitació del Borsí, que ha finalitzat amb el projecte Nisrob com a proposta guanyadora.

El Borsí, edifici històric

El Borsí és un edifici classicista de planta baixa i tres pisos, ideat per Tiberi Sabater i Carner. Va ser construït entre els anys 1881 i 1883 per a ser la seu del Casino Mercantil (antiga borsa privada de Barcelona). És un edifici neoclàssic, amb dues escultures a la façana dedicades al comerç i a la indústria. L‘any 1915, amb la regularització de la borsa, es va reconvertir en el Mercat Lliure de Valors, fins que al final de Guerra Civil el general Franco el va liquidar per decret. L’any 1940 es va convertir en la seu de l’Escola de Belles Arts, i cap als seixanta, en l’Escola Llotja.

rehabilitació del Borsí

La rehabilitació del Borsí

El projecte guanyador per dur a terme la rehabilitació del Borsí ha sigut Nisrob, de l’equip d’arquitectes Martínez Lapeña – Torres Arquitectos SLP. La finalitat del projecte és restaurar i recuperar l’esplendor històrica del Borsí, alhora que adaptar l’edifici a les necessitats actuals del veïnat: un espai cultural, dinàmic, comunitari i actual. Un cop rehabilitat, el Borsí dividirà el seu espai en dos espais: la Biblioteca Gòtic – Andreu Nin i sales polivalents per a usos veïnals.

En la rehabilitació del Borsí es restauraran elements ornamentals originals, com pintures, motllures, marbres i d’altres. També es deixarà al descobert un tram de la muralla romana que envoltava l’antiga Barcino, i que casualment travessa l’edifici. Les obres començaran durant el 2020.

rehabilitació del Borsí

Antiga muralla romana de Barcelona

Pla de barris

La rehabilitació del Borsí s’emmarca dins el Pla de barris del Raval i Gòtic. El Pla de barris és una iniciativa de l’Ajuntament, que en col·laboració amb els veïns i veïnes, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per revertir les desigualtats entre els barris de la ciutat. En el cas del Borsí, el paper dels veïns ha estat clau per a decidir de manera participativa quins usos haurà de tenir l’edifici.

rehabilitació del Borsí

Sala interior del Borsí

Seguirem pendents de l’evolució del projecte de rehabilitació del Borsí. Altres casos destacats de rehabilitació són el MUHBA Oliva Artés, l’Aqüeducte romà de Ciutat Vella o el Mercat de Sant Antoni.