rehabilitació de finques

La rehabilitació de finques vulnerables de Barcelona

El “Pla de Barris” és un programa que duu a terme l’Ajuntament de Barcelona per revertir les desigualtats entre els barris de la ciutat. Actua en un total de 16 barris i en tres eixos diferents: el Besòs, Muntanya Turons i el Litoral. Actualment, treballa en la rehabilitació de finques de 116 comunitats de veïns de finques vulnerables de Barcelona.

Rehabilitació de finques vulnerables de Barcelona

L’objectiu d’aquest projecte és donar una solució als problemes d’infraestructures d’aquestes comunitats de veïns, derivades de falta de rehabilitació i manteniment adequat. Per assolir-ho, es farà una subvenció de fins al 100% del pressupost en obres en aquestes comunitats amb una situació econòmica precària.

ajuts-rehabilitació

Projecte del “Pla de Barris”

Per aconseguir-ho, el “Pla de Barris” ha invertit més de 21 milions d’euros en rehabilitació d’habitatges, assessorament, i acompanyament a col·lectius vulnerables per a un habitatge digne. Però concretament, un dels projectes enfocats a la rehabilitació de finques vulnerables, va quedar fora de subvencions ordinàries. Malgrat això, actualment s’estan assessorant 116 comunitats de veïns, de les quals 67 d’aquestes ja han pogut iniciar els tràmits per començar les tasques de rehabilitació.

Quines són les accions que durà a terme el “Pla de Barris”?

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit que les rehabilitacions siguin amb eficiència energètica, ja que d’aquesta manera no només és millor pel medi ambient, sinó que a la llarga, també és la millor opció per fer front a la pobresa energètica. Això no és estrany, ja que el “Pla de Barris” també actua en altres projectes millorant l’eficiència energètica. Per exemple, el programa de rehabilitació de finestres i tancaments dels habitatges als barris de Raval i el Gòtic.

rehabilitació-finques

Per tant, des d’aquest 2020, fins al 2023, l’Ajuntament de Barcelona treballarà per millorar la qualitat de vida dels veïns de la ciutat, alhora que començarà a prendre mesures per fer front a l’emergència climàtica.