“La rehabilitació arquitectònica millora la qualitat de vida”

Els professionals del sector de la rehabilitació arquitectònica proclamen la importància de fomentar la cultura del manteniment. Veiem algunes opinions i declaracions extretes de l’article “CATALUNYA CONSTRUEIX” de El Periódico respecte la situació actual en quan a rehabilitació, certificació energètica i futur del mercat de la rehabilitació.

Rehabilitació arquitectònica

Jordi Sarrats  (Secretari de la Junta de Govern del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya – GEDAC)

DONAR VALOR AL MANTENIMENT

-       Al nostre país, l’espai entre la construcció i la rehabilitació, que hauria d’omplir el manteniment, està buit o mal cobert.

-       Les necessitats actuals són: seguretat, accessibilitat, confort, sostenibilitat ambiental, adaptació a les formes de vida i de treball actuals i coherència arquitectònica i urbana.

-       Desenvolupar la cultura de l’estalvi energètic a través de promoure petites inversions als edificis que tinguin un retorn a curt i mitjà termini pot ser una via realista i assumible.

-       Demanda de rehabilitació n’hi ha sempre, perquè s’associa de manera natural amb la qualitat de vida, però en general no es considera un bé de primera necessitat.

 

Rehabilitació arquitectònica

 

Francisco Pérez (Director General de Vertix)

VIVIM MOMENTS DE GRAN PREOCUPACIÓ

-       La previsió de noves edificacions protegides durant els pròxims anys és nul·la.

-        Els habitatges protegits existents necessiten adequar-se als nous estàndards de qualitat (i les administracions no semblen voler-hi invertir els diners necessaris).

-       No tinc cap dubte que, entre la legislació de la UE pel que fa a l’eficiència en l’ús final de l’energia i els serveis energètics, i la nostra pròpia legislació, es contribuirà a dinamitzar la rehabilitació en un concepte general.

-       Rehabilitar edificis, habitatges i barris contribueix a la regeneració urbana.

 

David Jiménez (Cap de Serveis Tècnics d’Enginyers BCN)

CONSCIENCIAR LA SOCIETAT ÉS ESSENCIAL

 

-       És imprescindible conscienciar la societat en general i els usuaris del edificis en particular que actualment es requereix més responsabilitat per part de cada un dels agents implicats en el manteniment dels edificis.

-       És crucial comptar amb professionals que puguin donar un assessorament tècnics i professional.

-       La normativa relacionada amb la certificació energètica és imprescindible.

-       Un dels principals repte que afronta el sector en aquests moments és l’intrusisme professional, que provoca que es generin treballs amb poc o cap valor pràctic.

 

Maria Rosa Remolà (Presidenta del Col·legi d’Aparelladors de BCN)

TOTS HI GUANYEN AMB LA REHABILITACIÓ

-       Si parlem de rehabilitació parlem d’un sector molt actiu, vinculat a l’economia local i que dóna resposta als ciutadans millorant la seva qualitat de vida.

-       Les administracions haurien d’ajudar les comunitats de propietaris amb la informació i el suport necessaris per mobilitzar inversions i recursos en rehabilitació.

-       La certificació energètica té un paper sensibilitzador respecte a la baixa eficiència energètica dels edificis i dóna transparència al mercat immobiliari, però té molt poca incidència a promoure la rehabilitació.

-       El sector de la rehabilitació té un gran potencial per generar activitat econòmica. És una realitat a tot Europa i és el nostre futur.