rehabilitació arquitectònica

La rehabilitació arquitectònica com a prioritat

Des d’OBRA sempre insistim en la importància de la rehabilitació arquitectònica de Barcelona. Ara, l’Ajuntament ha inclòs la rehabilitació i la política d’habitatge com a prioritat a la seva agenda política que ha presentat davant la trobada anual del sector immobiliari d’Esade Alumni.

La rehabilitació arquitectònica, objectiu prioritari

El govern municipal va presentar la seva agenda política de Barcelona en matèria d’habitatge i rehabilitació davant de la trobada anual del sector immobiliari d’Esade Alumni. En concret, la nova agenda té aquests quatre objectius:

  1. Fer front a l’emergència habitacional.
  2. Crear un parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible.
  3. Foment de la rehabilitació.
  4. Promoció de noves formes d’accés i gestió de l’habitatge assequible.

El punt referent a la rehabilitació arquitectònica és una de les principals línies de treball. L’objectiu és millorar les funcionalitats, l’accessibilitat i l’eficiència energètica. L’Ajuntament preveu una reserva de 80 milions en 4 anys per impulsar mesures de rehabilitació i més iniciatives de rehabilitació energètica. Aquest punt també va lligat al Pla de Barris i els plans d’ocupació.

rehabilitació arquitectònica

Alguns exemples de mesures i iniciatives per fomentar la rehabilitació són els ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis que es poden demanar fins al 31 de desembre.

Barcelona en situació d’emergència habitacional

Segons les dades oficials, l’augment de les desigualtats, les situacions d’exclusió de vulnerabilitat residencial i la inexistència d’un parc públic d’habitatge de lloguer han fet que Barcelona es trobi en una situació d’emergència habitacional. Això deteriora les condicions de vida dels veïns, segons Ada Colau:

L’accés a l’habitatge no afecta únicament a la població més afectada per la crisi. El desmesurat increment de preus del mercat de lloguer està suposant una barrera per accedir a un habitatge per part de les classes mitjanes”.

Si vols estar al dia de la informació sobre mesures de rehabilitació arquitectònica a Barcelona, consulta el blog d’OBRA.