Internet de les coses - Sector de l'edificació

L’internet de les coses en el sector de l’edificació

Internet ha revolucionat molts sectors, i el sector de l’edificació no es quedarà enrere. Cada dia són més les opcions que es posen sobre la taula, i l’opció que internet ajudi a sostenibilitzar el sector de l’edificació planteja nous reptes i canvis.

Moviments importants vinculats al sector de l’edificació

Algunes grans empreses tecnològiques han mogut fitxa a favor del sector de l’edificació al llarg de l’últim any:

  • Google ha comprat Nest, una empresa dedicada a fer termòstats i detectors de fum que, connectats a internet i utilitzant avançats sistemes d’aprenentatgee, ajuden a millorar el confort, el consum d’energia i la seguretat de les llars.
  • Samsung ha comprat SmartThings, que es dedica a crear concentradors que centralitzen la informació dels diferents dispositius de l’habitatge per poder interactuar amb ells a través del mòbil.
  • Apple presenta HomeKit, un marc que permet integrar i fer interactuar diferents aparells domèstics.

L’internet de les coses

Ja fa anys que la domòtica intenta entrar al sector de l’edificació, però es troba amb una dificultat principal: introduïr informació al sistema. Actualment però, aquesta dificultat es va desdibuixant poc a poc, ja que no som les persones les que ens connectema internet per donar o rebre informació, sinó que ara són els objectes els que generen i comparteixen informació entre ells. Això augmenta la nostra capacitat de monitoritzar, entendre i controlar els edificis.

L’internet de les coses pot canviar, i molt, la forma d’interactuar amb els edificis. Saber en quina habitació de l’habitatge ens trobem, quina és l’activitat que farem a continuació o conèixer el nivell de confort que tenim es informació que els edificis podran saber.

Funcionament

Actualment no hi ha cap estàndard adoptat per l”ús d’internet en el sector de l’edificació, però el procés podria ser similar al següent exemple:

Internet de les coses - Sector de l'edificacióCanviem les finestres de casa perquè estan velles, i optem per unes finestres intel·ligents. Quan les instal·lem, aquestes sol·liciten accés al es dades de la casa mitjançant el telèfon mòbil. Com que el sistema de gestió energètica de la casa (una aplicació mòbil) pot accedir a les dades meteorològiques, a la nostra agenda, la nostra ubicació, al sistema de climatització i a les noves finestres, utilitzarà tota aquesta informació per optimitzar els recursos. Si gràcies a l’agenda sap que sortint de la feina no tenim res programat, el sistema de climatització s’ajustarà a la temperatura adequada. Quan sortim de casa, les finestres poden activar un sistema de ventilació sense necessitat d’obrir la finestra perquè detecta que no hi som. I així amb tot els que ens poguem imaginar i programar.

Reptes pel que fa a l’internet en el sector de l’edificació

Hi ha moltes oportunitats per explorar, així com molts reptes a tenir en compte i superar.

  • En primer lloc el preu, que tot i no ser tan elevat com les instal·lacions domòtiques, el fet de necessitar una conexió constant a internet acaba tenint un cost.
  • La compatibilitat: les diferents propostes sobre com estructurar la informació, i les diferents empreses que treballen sobre el terreny pot complicar la compatibilitat entre aparells i sistemes.
  • La durabilitat: els dispositius electrònics solen quedar obsolets en un termini curt de temps. Això es pot convertir en un problema econòmic i ambiental important.
  • La privacitat: com bé sabem, tota la informació que està penjada a internet pot ser interceptada per tercers.

Veiem doncs, que l’internet de les coses en el sector de l’edificació cada dia és més proper i més real, però aquesta interessantísima revolució planteja tantes oportunitats com dubtes. Consulteu l’Agenda de la Construcció Sostenible per a més informació.