innovació urbana

Innovació urbana: Ca l’Alier

La fàbrica tèxtil Ca l’Alier, 15 anys després de cremar-se, s’ha rehabilitat gràcies al projecte del districte 22@ d’innovació urbana de Barcelona. La fàbrica es troba entre el districte i l’avinguda Diagonal, motiu pel qual serà el centre d’innovació sobre l’entorn de les smart cities.

Objectiu: recuperar el patrimoni industrial

La millor manera de fer evolucionar el districte és donar nous usos al patrimoni que es rehabiliti a les ciutats. En concret, la rehabilitació de Ca l’Alier consolida Barcelona com a referent en els nous models arquitectònics intel·ligents, sostenibles i innovació urbana. Ara és un edifici intel·ligent, amb zero emissions i autosuficient, ja que com es va aclarir des del principi: Ca l’Alier seria eficient o no seria.

Innovació urbana i respecte pel passat

Durant tot el projecte, era important mantenir l’essència de la fàbrica. És per això que es combina l’arquitectura pica de les fàbriques amb materials i tendències actuals. Alguns dels canvis que s’han dut a terme durant aquest projecte d’innovació urbana són reconstruir les naus adossades deixant incompleta la part posterior de l’edifici (per poder complir a les noves alineacions imposades per l’obertura del carrer Cristòbal de Moura) i construir un soterrani amb un sistema d’injecció per impregnació a baixa pressió de microciment, entre d’altres.

foto1

Curiositats durant la rehabilitació

Per aconseguir que l’edifici continués amb la seva essència però alhora es notés la innovació urbana del projecte, es van tenir en compte diversos aspectes que poden resultar curiosos. Per exemple, les cobertes tenen el mateix disseny a les antigues, les façanes han estat rehabilitades en la major part amb maó recuperat de l’enderroc de la mateixa fàbrica per tenir la mateixa textura i forma o que es van reutilitzar antigues bigues i encavallades cremades per la seva bona qualitat.

foto2 copia

Barcelona aposta per la innovació urbana, però sense deixar de banda edificis emblemàtics o històrics que no es troben en les millors condicions. Consulta els articles del nostre blog per conèixer altres iniciatives que s’estan duent a terme.