INFORME GTR 2014

Informe GTR 2014: Estratègia per a la rehabilitació

Què és el GTR?

El GTR (Grup de Treball sobre Rehabilitació) és un grup format constituït per onze membres que procedeixen de diferents àmbits relacionats amb el futur sector espanyol de l’edificació. Va ser creat com un instrument de continuació de la feina de diversos congressos desenvolupats durant l’any 2010, que van concloure amb la necessitat de proposar un canvi en el sector de l’edificació per abordar els reptes que ha d’afrontar l’economia espanyola, entre els quals, i molt especialment, els reptes ambientals. La rehabilitació suposa l’acció clau d’aquest canvi necessari per a la transformació del sector.

L’objectiu del GTR és doncs, promoure la transformació de l’actual sector de l’edificació, basat en la construcció de nous edificis, cap a un nou sector que tingui com a objectius la creació i el manteniment de l’habitabilitat socialment necessària. Dins el sector de l’edificació, la finalitat és la creació d’un nou sector d’habitatge econòmicament viable i generador de feina, que garanteixi el dret a l ‘habitatge, assumint els reptes ambientals i socials del canvi global.

INFORME GTR 2014

Informe GTR 2014

De manera esquemàtica i resumida, aquests són els aspectes més destacats de l’ Informe GTR 2014:

 Eficiència energètica i edificació a Espanya:

Eficiència energètica i edificació a Espanya:

-       La renovació energètica dels edificis espanyols genera una situació avantatjosa tant pel sector públic com pel privat.

-       La dependència energètica d’Espanya pot ser abordada en part reduint de manera rentable l’ ineficiència energètica.

-       La renovació energètica farà augmentar el valor els edificis espanyols, seran més còmodes i productius.

-       Espanya és altament depenent de fonts d’energia externes (76%).

-       Les inversions en la rehabilitació d’edificis poden estalviar energia, reduir despeses corrents, millorar la productivitat i el confort i augmentar la utilitat i el valor dels edificis.

-       Una transformació eficient i a llarg termini dels edificis a Espanya requereix una reconversió del tradicional sector de la construcció i una nova mentalitat i enfocament per part de propietaris i ocupants dels edificis.

 Resposta del GTR i Identificació d’oportunitats:

-       Les principals recomanacions del GTR es basen en l’Estratègia dels Tres Pilars, que ofereix una estratègia articulada en l’àrea normativa, la financera i l’organitzativa.

-       L’anàlisi del GTR es basa en la segmentació i modelització del parc d’habitatges espanyol i la transformació de 10 milions d’habitatges fins el 2050.

-       El pla d’acció del GTR compleix amb els objectius d’estalvi d’energia i d’emissions del 2020 i 2050, i reemborsa en la seva totalitat les fonts de finançament publiques i privades.

-       El pla d’acció del GTR compleix els objectius de la UE. La rehabilitació de 10 milions d’habitatges fins el 2050 pot generar més de 150.000 llocs de treball.

-       Crear un nou lloc de treball en rehabilitació costa menys que el subsidi anual d’un aturat.

-        Oportunitats per a renovar edificis del sector no residencial. Representen el 35% del consum d’energia en edificació, i els seus estalvis potencials són grans.

  • Les oficines i els hospitals poden reduir un 50% el seu consum d’energia amb inversions de ràpid retorn. Els hotels poden reduir-lo un 35% i els centres comercials un 30%.
  • Les oficines i els hospitals poden reduir un 50% el seu consum d’energia amb inversions de ràpid retorn. Els hotels poden reduir-lo un 35% i els centres comercials un 30%.

Coneix a fons l’ Informe GTR 2014