obres de rehabilitació del carrer pere iv

Finalitzen les obres de rehabilitació del carrer Pere IV

Les obres de rehabilitació del carrer Pere IV ja han finalitzat. El nou eix, format pel tram de Pere IV entre Roc Boronat i Bilbao, prioritza els vianants amb voreres més amples, un únic carril de circulació, carril bici i nou mobiliari urbà. Aquesta és la primera fase d’un projecte total que es construirà per fases i que continuarà a princpis del 2018 en el tram entre la rambla de Prim i el carrer de la Selva de Mar.

El resultat de les obres de rehabilitació del carrer Pere IV

El final de les obres de rehabilitació del carrer Pere IV ha suposat una transformació total del nou eix. L’objectiu de l’Ajuntament era transofrmar el carrer en un entorn pacificat amb prioritat per als vianants i les bicicletes. De fet, el nou eix compta només amb un únic carril de circulació de vehicles (en direcció Besòs) d’ús preferent per veïns i serveis. Les obres també han incorporat una zona de càrrega i descàrrega i aparcament de motos i altres serveis.

Amb les obres de rehabilitació s’ha instal·lat nou mobiliari urbà, un nou ennllumenat amb tecnologia LED, arbres i una nova xarxa de clavegueram i de recollida de residus.  El cost total d’aquest primer tram ha arribat als 7.100.000 euros sobre un total de 559 metres de longitud.

La següent fase de les obres

Aquestes obres de rehabilitació de l’eix Pere IV són només la primera fase. A principis de l’any 2018 està previst començar la segona fase de les obres en el tram entre la rambla de Prim i el carrer de la Selva de Mar. Les reformes que inclou l’avantprojecte presentat als veïns pretenen posar en relleu el patrimoni històric industrial de la zona. Al termini de les obres, s’hi instal·laran setze plafons amb informació i imatges històriques referents a la memòria industrial i que se situaran de forma permanent al carrer.

obres de rehabilitació del carrer pere iv

Si esteu interessats, OBRA ofereix visites guiades per la zona per tal de conèixer el passat industrial i destacar la importància de les obres de rehabilitació arquitectònica.