estalviar amb eficiència energètica

Els habitatges de Catalunya podrien estalviar un 79% si milloren la seva eficiència energètica

El parc d’habitatges de Catalunya pot estalviar fins un a 79% en el cost de l’energia si milloren la seva eficiència energètica. Aquesta és una de les conclusions que es pot treure de l’últim informe elaborat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN). Segons l’estudi, Catalunya té un gran potencial de millora en matèria energètica i, per aquesta raó, s’han de posar en marxa campanyes informatives per als ciutadans.

L’estat actual en eficiència energètica

L’estudi elaborat per l’ICAEN, anomenat “Observatori de l’estat energètic dels edificis de Catalunya”, destaca que el parc d’habitatges presenta un gran potencial de millora en matèria d’eficiència energètica. De fet, alguns edificis podrien arribar a estalviar fins un a 79% del cost de l’energia. L’estudi s’ha realitzat a partir de les dades de 700.000 certificacions energètiques que ja s’han registrat a Catalunya.

eficiencia energetica

Segons aquestes dades,  un 84% dels edificis catalans compten amb les qualificacions energètiques més deficients. Això vol dir que tan sols el 16% dels habitatges compten amb una qualificació entre la A i la D, dels quals, només un 0,2% arriben a la millor posició, la lletra A. La part positiva és que aquestes xifres mostren la necessitat de les obres de rehabilitació. Per altra banda, també es veu clarament que els edificis de nova construcció han millorat (un 14,3% disposen de qualificació A i un 30,7% tenen la B).

Millores per estalviar energia

L’Observatori també inclou un apartat amb millores per estalviar energia i millorar l’eficiència energètica. De fet, la majoria d’aquestes mesures són senzilles d’aplicar, com instal·lar vidre doble, revisar l’aïllament de finestres i portes, canviar les bombetes al·lògenes per bombetes de baix consum, etc.  A l’estudi també s’aprofita per recordar que amb una rehabilitació integral, un habitatge també pot convertir-se en un productor d’energia a partir de fonts renovables. Malgrat això, l’ús d’aquestes encara no és massa estès.

eficiència energètica

Finalment, el missatge que es vol donar és la importància i l’objectiu d’incrementar el nivell d’informació que tenen els ciutadans sobre els edificis i habitatges que habiten.