obres de rehabilitació

Frena la caiguda de les obres de rehabilitació

Sembla que hi ha bones notícies pel sector de la rehabilitació arquitectònica, ja que els edificis rehabilitats i certificats durant aquest primer quadrimestre, superen els de l’any 2013.

Un any després d’haver entrat en vigor el nou marc legal per a l’habitatge, els seus efectes es comencen a notar. S’ha aconseguit frenar la caiguda dels últims anys, i tot i que a nivell nacional el nombre de visats per a reformes amb prou feines ha augmentat entre els mesos de gener i abril. A Madrid però, els visats han crescut un 20% en aquest mateix període, i aquesta excepció augura un canvi de tendència pel que fa a les obres de rehabilitació.

rehabilitació arquitectònica

Una altra dada que fa pensar que la tendència està canviant, és que les obres de rehabilitació que es comencen, es finalitzen (fet que no tenia lloc els últims anys, deixant moltes obres a mitges).

Des del Ministeri de Foment cal seguir cal canviar el referent que s’ha seguit fins ara en matèria d’habitatges, deixant de pensar en promocionar noves construccions i destinant fons públic a fomentar el lloguer i la rehabilitació com a mesura de generació de llocs de treball i activitat econòmica.

Aquest canvi de tendència és un fet evident i necessari, i les dades actuals així ho demostren. La cinquena part dels habitatges que conformen el parc residencial espanyol (més de 5 milions d’habitatges), tenen més de 50 anys d’antiguitat, i més de 8’5 milions en tenen entre 30 i 50. L’excés d’antiguitat provoca un alt índex de vulnerabilitat dels habitatges, a banda de presentar un altíssim grau d0ineficiència energètica.

Un altre al·licient important per aquest discret augment del nombre d’habitatges que es reformen són els incentius econòmics i les subvencions directes contemplats al nou Pla Estatal 2013-2016: una ajuda de fins a 4.000€ per habitatge (o per cada 100 metres quadrats de local) per a obres de rehabilitació i conservació de l’edifici i de 2.000€ a 5.000€ per habitatge per millorar l’eficiència energètica.

El govern ha anunciat que en breu remetrà a la Comissió Europea aquest Pla Nacional d’Acció d’Eficiència Energètica, d’acord amb la Directiva 2012/27/EU sobre eficiència energètica.