rehabilitar edificis

Els beneficis de rehabilitar edificis

Arriba el bon temps, comencen a pujar les temperatures i amb tot això, les ganes de fer reformes. Aquesta activitat es dur a terme per rehabilitar edificis antics o que han quedat obsolets i alhora, per reforçar el manteniment i la seguretat de les habitatges. El resultat de qualsevol reforma és una casa molt més agradable, funcional i còmode. L’aspecte visual és fonamental per sentir-nos a gust!

Rehabilitar edificis

Rehabilitar edificis consisteix a realitzar una sèrie d’activitats necessàries per al manteniment i millora de la seguretat en la construcció d’un immoble, com per exemple, edificis que presenten deteriorament a la façana. Tanmateix, activitats relacionades amb les instal·lacions, accessibilitat, l’eficiència o estalvi energètic entre moltes altres. Aquesta rehabilitació pot ser integral o parcial, depenent si afecta o no a la totalitat de l’edificació i instal·lacions.

rehabilitar edificis

Beneficis

Estalvi econòmic

Les reformes de la llar no només són importants per revalorar l’habitatge o adaptar-la al gust de cadascú, sinó que també són les encarregades de solucionar problemes i convertir-se en la millor solució per gaudir d’un estalvi econòmic a llarg termini. El fet de canviar les finestres per aprofitar la llum, millorar l’aïllament tèrmic i acústic de la casa, la insonorització de parets i sostres davant dels sorolls dels veïns o el canvi en el sistema elèctric aporten un menor consum energètic i per tant, un important estalvi.

Millores en salut

Un habitatge amb presència d’humitats, mala eficiència energética, fugues i entrades d’aire afecten en gran mesura a la qualitat de vida dels ocupants. La falta de ventilació pot provocar l’acumulació de males olors, la mala qualitat de l’aire interior i altres efectes perjudicials per la nostre salut.

rehabilitar edificis

Recuperació del valor històric o increment del valor patrimonial

Molts edificis de caràcter històric o artístic s’han anat deteriorant amb el pas del temps. Amb la rehabilitació; a partir de la renovació i adaptació d’aquestes estructures a la normativa actual, es recupera el valor històric dels edificis i se’ls hi atorga un nou ús. D’aquesta manera, no només es revalora l’arquitectura, impedint la seva degradació i destrucció, sinó que també es prolonga la vida útil de l’edifici i incrementa el valor patrimonial.

rehabilitar edificis

Aquesta activitat la podem veure reflecitada a la ciutat de Barcelona a nivell general, a partir de centenars d’iniciatives anuals amb la intenció de conservar el patrimoni cultural de la ciutat.

Avantatges fiscals

Per tots els beneficis energètics, econòmics, socials I patrimonials que comporta la rehabilitació d’edificis, les administracions públiques estatals i autonòmiques fa anys implementen certs avantatges fiscals per aquells que realitzin certes obres de rehabilitació específiques.

Si encara no heu vist el nostre darrer post sobre la rehabilitació arquitectònica de la Casa Batlló, us recomanem que ho feu aviat, ja que és una oportunitat única de visita!