Pla dusos de ciutat vella

El Pla d’usos de Ciutat Vella guanya el Premi d’Urbanisme Espanyol

El Premi d’Urbanisme Espanyol ha estat concedit per unanimitat al Pla d’usos de Ciutat Vella gràcies al seu caràcter innovador en el plantejament i la investigació realitzada i a la integració de salut, impacte del turisme i la ciutadania.

El Pla d’usos de Ciutat Vella

Primer de tot, el Pla d’usos de Ciutat Vella es va aprovar durant l’any 2018 i té com a objectiu garantir l’habitabilitat de les ciutats, assegurant la coexistència entre l’activitat econòmica i la vida diària dels veïns.

Mapa ciutat vella

Aquest objectiu marcat va sorgir després d’analitzar que Ciutat Vella és un districte amb una gran densitat de població i que a més a més s’ha vist afectada per una gran onada de turisme. Aquest turisme ha suposat la creació de múltiples establiments destinats als turistes, fent que la convivència entre els veïns habituals i el sector turístic s’hagi vist afectat.

Concretament, les millores que proposa el Pla d’usos de Ciutat Vella són: la zona única, la classificació de les activitats per horari, la doble intensitat, la superfície útil i la vulnerabilitat residencial. Aquestes provocaran que es pugui regular la implantació d’edificis segons la saturació de la zona. Per tant, es podrà anar adaptant a les circumstàncies.

L’ús de Big Data al Pla

Un dels factors essencials perquè aquest pla guanyés el premi és l’ús del Big Data en l’anàlisi. Aquest ús de dades massiu ha permès caracteritzar el teixit urbà de cada edifici des de diversos punts de vista: socioeconòmic, morfològic, demogràfic i de l’activitat econòmica. Així doncs, a partir d’aquest s’han pogut proposar les millores que hem exposat anteriorment.

ciutat vella

Aquest Pla d’usos de Ciutat Vella no només ha guanyat el Premi d’Urbanisme Espanyol 2019, sinó que també el reconeixement del S+T+ARTS Prize’19 de la Comissió Europea. A més, va quedar finalista a la XIV edició de la Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme.