edificis d'energia quasi nul·la

Edificis d’energia quasi nul·la – L’expert respon

De segur que heu escoltat parlar dels edificis d’energia quasi nul·la, però sabeu què són? Des de fa uns anys la Unió Europea insisteix en que hem de reduir la despesa energètica dels nostres edificis i ser més eficients. Per aconseguir-ho, Europa exigeix assolir el compromís conegut com 20/20/20, que obliga a que tots els edificis siguin d’energia quasi nul·la a partir de l’any 2020. Avui a “L’expert respon” tractarem d’aclarir dubtes sobre aquest tema.

Què són els edificis d’energia quasi nul·la

El consum d’energia dels edificis representa aproximadament un 40% del consum energètic dels països europeus, més que alguns sectors como la indústria o el transport. A més, aquest no consum augmenta cada any, especialment per l’augment de la climatització dels edificis.

És per això la UE ha augmentat les exigències en matèria d’eficiència energètica. L’última ha d’assolir-se abans del 2010. És el compromís conegut com 20/20/20. Amb aquesta mesura, la UE exigeix als estats que tots els edificis siguin d’energia quasi nul·la abans del 2020.

edificis d'energia quasi nul·la actuals

Un edifici d’energia quasi nul·la té una molt baixa demanda energètica per funcionar correctament i que produeix l’energia que necessita mitjançant fonts renovables. Amb aquests edificis, el consum d’energia es pot reduir fins un 40% gràcies a l’aprofitament de les energies renovables. A més, aquest tipus d’edificis es construeixin amb materials respectuosos amb el medi ambient que milloren l’aïllament dels edificis.

Segons la UE aquests edificis deixen de ser consumidors d’energia per esdevenir productors dels seus propis recursos.  Entre els avantatges dels edificis d’energia quasi nul·la:

  • Reducció de les emissions de CO2
  • Disminució de la dependència de les energies fòssils i de mercats exteriors
  • Millora de la qualitat de les nostres llars
  • Estalvi econòmic

Com són els edificis actuals?

Els edificis actuals, fins i tot els més recents, estan molt lluny d’assemblar-se als edificis d’energia quasi nul·la. La principal raó és que els seus tancaments (façanes i cobertes) no tenen un aïllament correcte i comporten unes despeses energètiques força importants.

edificis d'energia quasi nul·la al present

En moltes ocasions la causa principal de la baixa qualitat ha estat la reducció al màxim dels costos de construcció, però això ha afectat de manera directa als consumidors, que han de pagar més a les seves factures de la llum.

Tindrem edificis d’energia quasi nul·la al futur?

Malgrat queda molt recorregut a fer, els últims anys s’han fet molts avantatges als nous edificis. A més, els usuaris també estan més conscienciats amb l’eficiència energètica.  Entre les solucions que hi ha, les més efectives són els materials de qualitat i la instal·lació de sistemes eficients, com façanes ventilades, el reforçament de l’aïllament o la millora de les instal·lacions de climatització. També s’han d’incorporar fonts d’energia renovable al mateix edifici, com ara captadors solars tèrmics i fotovoltaics, biomassa, eòlica, geotèrmica, etc.

edificis d'energia quasi nul·la amb energia solar

Per als edificis ja existents, la millor manera d’aconseguir l’eficiència energètica és la rehabilitació arquitectònica. Tant per als edificis públics com els edificis d’habitatges, una reforma ajuda a reduir les despeses energètiques. Recordeu que podeu demanar ajuts oficials per a la rehabilitació.