Drons en la rehabilitació arquitectònica

L’ús de drons en feines de rehabilitació arquitectònica

El tema de l’ús de drons en la rehabilitació arquitectònica és un tema d’actualitat i molt interessant. Els drons estan de moda, en sentim a parlar molt i cada vegada sorgeixen més usos.

Quan parlem de drons ens referim a robots voladors que s’enlairen sense cap tripulant a bord que sovint no arriben als 2 kg de pes. Les seves finalitats i aplicacions poden ser molt diverses, com l’optimització de conreus, el salvament marítim o la filmació d’imatges des de l’aire.

Drons en la rehabilitació arquitectònica

I és precisament aquest últim ús, el de la filmació d’imatges des de l’aire, el que ens interessa i és útil en l’àmbit de la rehabilitació arquitectònica. I és que els drons en la rehabilitació arquitectònica podrien facilitar molt les tasques de rehabilitació a partir de les imatges que poden registrar.

Regulació sobre els drons

El Govern espanyol va aprovar l’estiu passat el Reial Decret Llei 8/2014 a causa de l’auge considerable d’aquests dispositius. Aquesta nova normativa no permet sobrevolar amb drons cap zona urbana per motius de seguretat, i aquesta norma no està lliure de polèmica, ja que limita molt les possibilitats d’aquests aparells.

Que els drons poguessin circular per sobre d’espais acotats per poder fer operacions com la inspecció d’edificis en rehabilitació i evitar operacions com fer pujar un operari a inspeccionar la façana d’un gratacel, són tasques que actualment no es poden dur a terme, però que de ben segur en un futur proper la legislació permetrà. I és que l’ús de drons en la rehabilitació arquitectònica encara no és una realitat establerta i en funcionament, però s’està treballant perquè així sigui.

Drons en la rehabilitació arquitectònica

Us deixem amb aquest vídeo, de les imatges que emet un dron que inspecciona un edifici.