Consells per preparar el teu habitatge per l'hivern

Consells per preparar el teu habitatge per l’hivern

L’arribada del fred és il·lusionant per a tots: és temps de xocolata calenta, vida en família i festes. Així i tot, el Grinch de Nadal pot aparèixer en forma de factura, de manera que repassarem alguns elements que et permetran gaudir encara més de l’hivern.

Com hem de cuidar el nostre habitatge a l’hivern?

Durant l’hivern no només hem de  preocupar-nos per evitar el fred, sinó que també és important realitzar una correcta manutenció de la casa. No prestar atenció als sistemes de calefacció que tenim instal·lats o no protegir zones específiques de la casa pot provocar que sorgeixin imprevistos, com canonades trencades o una dolenta ventilació. La millor manera de combatre el fred és la prevenció, per la qual cosa trobaràs algunes passes a seguir.

Consells per protegir l’habitatge

  • Mantingues la temperatura dels sòls, façanes i coberta. Els sòls, les façanes i les cobertes són un gran fort de pèrdua energètica, tant els que estan en contacte amb el terreny com amb l’exterior o locals sense calefacció. Es pot optar per noves tecnologies de mercat, com les varietats de sòl sec, que incorporen aïllament tèrmic en les seves plaques o utilitzar tarimes d’exteriors. Una altra alternativa pot ser la tarima tecnològica alveolar, que proporciona propietats de perdurabilitat i resistència davant adversitats climatològiques.
  • Sistemes de climatització eficients. Amb l’avanç de la tecnologia s’estan desenvolupant sistemes de climatització més potents i eficients, des de sistemes de condensació fins terra radiant. Si estàs pensant a renovar els teus aparells, trobaràs nous equips de baix NOX que no només milloraran la climatització del teu habitatge, sinó que tindran un menor impacte contaminant per al medi ambient
  • Protegeix les canonades. Les canonades es poden rebentar si es congela el líquid que circula per elles quan són exposades a fred intens, sobretot les de les piscines, patis, jardins, o soterranis. Pots prevenir envoltant-les amb camisa aïllant o aïllament d’escuma.
  • Aïllar. Comprova les possibles fuites que es poden formar a les portes i finestres, on les juntes poden mancar d’estanquitat. Un bon aïllament permet mantenir la temperatura dins de la casa, i els sistemes de calefacció no treballaran de més. Pot resultar interessant utilitzar vidres amb baixa transmissió tèrmica o portes de doble aïllament.

Consells per preparar el teu habitatge per l'hivern

  • Ventilació controlada i adequada. Sobrepassar-se amb la ventilació també té conseqüències negatives en el consum d’energia, fins i tot en les hores centrals del dia, on és més recomanable renovar l’aire de l’habitatge.
  • Panells solars per produir energia tèrmica a casa. Vivim en una zona amb una gran exposició solar, on es produeixen aproximadament 4.000 hores de llum a l’any. Aquest recurs pot utilitzar-se mitjançant la instal·lació de panells solars que puguin contribuir a la producció d’aigua sanitària amb energies renovables. Inicialment, qualsevol instal·lació d’aigua sanitària és susceptible al canvi, pel que s’haurà de tenir en compte el lloc on es col·locarà i la legalització de la nova instal·lació.
  • Adequar l’horari d’ús amb la regulació dels equips. Perquè els equips climatitzadors treballin al seu millor rendiment, és vital conciliar la nostra estada a la casa amb l’activitat que desenvolupem. Hi ha equips com termòstats programables que regularan la temperatura, limitant l’horari de treball i ús del sistema.
  • Audita el teu edifici i aprofita els programes d’ajuts. Una auditoria pot esdevenir un gran aliat per calibrar l’estat del nostre edifici, concretament l’informe d’Avaluació de l’Edifici (IEE). Aquest informe està emplenat per una eina informàtica que té tres parts: inspecció tècnica, accessibilitat i certificat d’eficiència energètica amb les corresponents propostes de mesures de millora, i optativament pot incorporar l’avaluació del comportament en acústica. En el cas que vulguem optar per un Programa d’Ajuts i subvencions, el certificat d’Avaluació de l’Edifici és necessari perquè l’Administració concedeixi un ajut per a la rehabilitació. En el cas que es procedeixi, s’han de tenir els permisos necessaris i estar al dia amb la normativa vigent respecte a enderrocs, sorolls i veïns.
  • Tenir cura de l’espai exterior de la casa, com la terrassa, les canaletes o la jardineria. Gaudeix de l’espai exterior del teu habitatge realitzant un bon manteniment. És vital buidar les mànegues i aïllar les canonades en què circuli l’aigua, i protegir els massissos de les flors i altres plantes afegint humus.