congrés internacional de paisatge urbà barcelona 2017

Congrés Internacional de Paisatge Urbà a Barcelona

Aquesta setmana s’està celebrant el 2n Congrés Internacional de Paisatge Urbà. La seu d’aquesta edició és Barcelona, que recull el testimoni de la ciutat brasilera de Sao Paulo. L’objectiu d’aquest congrés és resoldre dubtes sobre el nou concepte de paisatge urbà i presentar-lo com el requisit per aconseguir un desenvolupament urbà sostenible. El programa farà especial menció a la rehabilitació arquitectònica i a la participació ciutadana.

Barcelona debat sobre el Paisatge Urbà

Durant tres dies (del 12 al 14 de juny) el 2 Congrés Internacional de Paisatge Urbà debatrà sobre aquest concepte i tractarà de resoldre dubtes que es formulen les ciutats que aposten per millorar el medi ambient urbà i la participació ciutadana. Amb el lema “La ciutat és la gent”, el programa girarà entorn de tres eixos: Necessitat de la rehabilitació arquitectònica; Gestió i participació ciutadana i Paper de la publicitat exterior.

congrés internacional de paisatge urbà barcelona

Font: Twitter oficial @ICOUL17

L’objectiu principal del congrés és presentar la gestió del paisatge urbà com a requisit indispensable per arribar a un desenvolupament urbà sostenible que faci front als nous reptes i oportunitats de les ciutats. Per tal d’aconseguir aquest objectiu final, el congrés també vol:

  1. Reconèixer el paisatge urbà com a facilitador de la funció socioeconòmica de la ciutat.
  2. Difondre entre els governs municipals la necessitat d’actuar en la millora del paisatge i per promoure l’habitabilitat i seguretat de les ciutats. En aquest àmbit, la participació ciutadana és clau.
  3. Ciutats intel·ligents amb ciutadans intel·ligents.

El paper de la rehabilitació arquitectònica

Un dels principals factors que ajuden a millorar el paisatge urbà i, per tant, la qualitat de vida dels ciutadans és la rehabilitació arquitectònica. De fet, el 2n Congrés Internacional de Paisatge Urbà fa una aposta clara per la rehabilitació com a necessitat per tal d’enfortir i enriquir el paisatge urbà i la cultura patrimonial de les ciutats. Segons els organitzadors:

S’ha demostrat que la rehabilitació dirigida cap a la recuperació dels edificis contribueix a mantenir elevats nivells econòmics i d’ocupació”.

El concepte de paisatge urbà integra els programes de rehabilitació, accessibilitat, sostenibilitat, estalvi energètic i qualitat de vida. En aquest sentit, el congrés també vol animar als governs municipals a implementar ajuts a la rehabilitació.