Parc Joan Miró

Com seran les obres de rehabilitació del parc Joan Miró?

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que convertirà la superfície del futur parc de neteja subterrani que s’està construint des de l’any passat en una nova i rehabilitada plaça. La intenció d’aquestes obres de rehabilitació del parc Joan Miró és transformar-lo en una àgora o en un espai de reunions cíviques. Per tal de tirar endavant aquest projecte urbanístic el Govern municipal ha aprovat un pressupost inicial de 3,7 milions d’euros.

Quins seran els nous espais?

Al voltant de l’estructura “Dona i ocell” s’hi construirà un nou espai amb àrees de descans sobre gespa, punts de contemplació de l’obra, una font seca i una pèrgola per desenvolupar activitats protegides del sol. També s’aprofitarà la construcció d’aquesta nova plaça per instal·lar plaques solars fotovoltaiques necessàries pel parc de neteja que s’està construint actualment.

parc Joan Miró

Com seran els nous accessos?

Els accesos també es renovaran en les obres de rehabilitació del Parc Joan Miró. Es podrà accedir des del carrer Aragó a través d’una inclinació de l’asfalt de la vorera cap al centre de reunions de la nova plaça. Consistirà en una passarel·la amb gespa on s’hi plantaran diferents flors, facilitant l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. L’accès al parc des del carrer Tarragona es farà mitjançant un pas de pendent molt suau que arribarà fins gairebé l’estructura. A més, els vehicles de manteniment també podran entrar a la superfície elevada de la plaça.

parc Joan Miró

L’obra es dividirà en dues fases

Està previst que les obres de rehabilitació del parc Joan Miró comencin durant el primer trimestre de l’any 2018, però es dividiran en dues fases i tindran una durada total de catorze mesos. Durant la primera, de set mesos, es reurbanitzarà la part de la plaça que no està ocupada per la caserna de bombers i es faran les actuacions necessàries en les zones afectades per la construcció del nou parc de neteja. Durant la segona fase, que també durarà set mesos, es preveu actuar en l’espai ocupat actualment per la caserna de bombers i es posarà a terme un com s’enderroqui l’edifici, tot i que encara no hi ha una data prevista per aquesta actuació.

parc Joan MiróPel que fa les obres del futur parc de neteja, l’objectiu és que aquest espai subterrani es converteixi en el nou centre tècnic i logístic dels serveis de neteja de l’Esquerra de l’Eixample. De fet, està previst que aquest centre es posi en marxa al febrer del 2018, convertint-se en un lloc eficient energèticament i integrat en el paisatge urbà.