contaminar menys

Com contaminar menys a les ciutats?

Moltes de les ciutats ja tenen com a objectiu per l’any 2030 aconseguir zero emissions de gasos que provoquen efecte hivernacle i amb aquestes mesures podrien aconseguir contaminar menys.

Les ciutats representen menys del 3% de la superfície de la terra, però actualment concentren més de la meitat de la població mundial, i a part que som un motor de creixement econòmic, també contribuïm a la contaminació del planeta.

Amb totes aquestes dades és imprescindible que els governs prenguin mesures per aconseguir neutralitzar el carboni per contaminar menys.

Com contaminar menys?

Les ciutats han desenvolupat polítiques econòmiques i mesures fiscals ambientals que premien les activitats que no contaminen i penalitzen les que no siguin respectuoses amb el medi ambient.

Estimular l’habitatge eficient i intel·ligent

Vigilar els mètodes d’edificació és un punt clau. Escollir opcions menys contaminants, tant en les tecnologies com en els materials, pot arribar a reduir les emissions de carboni entre un 20% i un 55%.

Fomentar en tots els sectors les energies renovables

La lluita contra l’escalfament global depèn fonamentalment de la generalització de les energies renovables.

energies-renovables

Un canvi de paradigma en la mobilitat

Les ciutats necessiten una planificació de la mobilitat cada vegada més compromesa amb la reducció de la contaminació. Són necessàries mesures per a reduir el trànsit en el centre, impulsar que el transport públic i sostenible arribi a les àrees empresarials que concentren més treballadors i facilitar la seva circulació amb carrils ràpids especials o estacions de metro renovades.

cotxe-elèctric

Menys residus i més economia circular

L’economia circular ha de ser el pilar que sustenti aquesta gestió amb els seus tres principis: reduir, reutilitzar i reciclar.

Les ciutats tenen el potencial d’aconseguir entre el 90 i el 100% de la reducció d’emissions contaminants necessària per a 2030 i d’implementar gran part de les infraestructures que fan falta per a aconseguir la neutralitat en carboni i contaminar menys per a 2050.