ciutat sostenible

Barcelona: una ciutat sostenible

Una ciutat sostenible és aquella que ofereix qualitat de vida als seus habitants sense posar en risc els recursos, ja que vetlla també pel benestar del futur de la societat. Avui dia, la superpoblació del planeta, el consum desmesurat, l’escassedat dels recursos naturals com l’aigua i l’energia, la contaminació han impulsat l’aparició de les ciutats sostenibles. En el post d’avui us parlarem d’un informe del CSIC que analitza com es mouen 300 milions de persones en 175 ciutats urbanes i que demostra com les ciutats compactes són més sostenibles que les disperses.

Com es mou la gent a les grans ciutats?

Actualment podem distingir dos tipus de ciutats depenent de la seva mobilitat. D’una banda, trobem les ciutats que tenen centres compactes en què els ciutadans i turistes entre i surten molt, envoltats de capes en les quals es va produint menys moviment i menys densitat. D’altra banda, hi ha països on abunden les ciutats amb molts centres neuràlgics vibrant amb moviment, envoltats de zones on la gent es mou menys.

L’informe declara que les ciutats amb una mobilitat concentrada, o ciutats jeràrquiques tenen una major qualitat de vida. Aquest fet és degut al fet que s’utilitza més el transport públic, es fan més trajectes caminant, hi ha menys cotxes i menys pol·lució. En canvi, les ciutats més disperses mostren el contrari.

ciutat sostenible

Una ciutat sostenible i compacta

Barcelona és una ciutat amb un centre molt compacte a causa del fet que el seu nucli urbà està encaixat entre el mar i la muntanya. Els seus habitants necessiten recórrer menys quilometres per als seus desplaçaments diaris i té pe tant, la població més concentrada en menys superfície. Totes aquestes variables condicionen al fet que el nivell de contaminació sigui més baix i per tant, es tingui més cura del medi ambient.

Barcelona

El debat sobre com han de ser les ciutats en un futur és fonamental pel desenvolupament de la societat. Des d’OBRA Barcelona us seguirem informant sobre com aconseguir viure en una ciutat sostenible i com millorar les rutines individuals per aconseguir uns millors resultats.