Barcelona fomenta la generació d'energia renovable

Barcelona fomenta la generació d’energia renovable

Durant el 2017 i el 2019 es desenvoluparà el nou Programa d’Impuls a la Generació d’Energia Renovable en Barcelona. Aquest nou programa té com a objectiu principal augmentar i potenciar el nombre d’instal·lacions renovables a la ciutat, tant als edificis públics com als privats. Com a mínim, l’impacte que vol assolir el nou programa és d’un increment del 20% respecte als nivells de potència fotovoltaica del 2015.

Programa d’Impuls a la Generació d’Energia Renovable

Al juliol del 2016, l’Ajuntament va aprovar la Mesura de Govern de Transició cap a la Sobirania Energètica. Una mesura que pretenia canviar el modelo energètic actual per tal de duplicar la generació d’energia renovable, especialment la generació elèctrica municipal de Barcelona. Ara, comença a desenvolupar-se el Programa d’Impuls a la Generació d’Energia Renovable. Segons la tinent de l’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz:

L’objectiu de l’autoproducció i l’autoconsum és viable i és urgent que tothom es comprometi amb el desenvolupament d’aquestes accions”.

Amb aquest programa es pretén que Barcelona sigui una ciutat de referència. Les actuacions afectaran els espais públics i privats i se centraran a les cobertes especialment. L’impacte que es vol assolir amb les actuacions implica incrementar en més d’un 20% la potència fotovoltaica instal·lada el 2015. A més, amb aquest nou programa es vol facilitar l’accés a la ciutadania perquè puguin generar la seva pròpia energia renovable per cobrir part de les seves necessitats.

Per tal de trobar més informació, l’Ajuntament ha llençat la web Energia Barcelona on es pot conèixer les actuacions, demanar subvencions o contractar energia renovable.

Centre Cívic de Baró de Viver, referent en generació d’energia renovable

Un dels projectes de què us hem parlat a les newsletters d’OBRA, és el Centre Cívic de Baró de Viver. És un dels equipaments que serveix de referència i guiarà l’aposta de l’Ajuntament de Barcelona pels espais públics generadors d’energia renovable. De fet, aquest centre cívic ha estat el primer edifici de Catalunya i també el primer equipament social a l’Estat en aconseguir el prestigiós certificat LEED Platinum que atorga l’organització nord-americana Green Building Council.

generació d'energia renovable al centre cívic baró de viver

L’edifici es va construir de forma passiva, és a dir, no necessita la refrigeració a l’estiu ni la calefacció a l’hivern gràcies a un sistema aïllant natural basat en una coberta de doble pell i una façana vegetada amb plantes de fulla caduca. Aquesta vegetació també aprofita les aigües pluvials, que es distribueixen entre el reg de les plantes i un dipòsit que permet abastar el consum hídric dels sanitaris. Això permet que el 100% de l’aigua que s’utilitza per a les plantes i als lavabos sigui íntegrament procedent de la pluja. L’edifici també aprofita l’energia del sol per generar llum natural i per reduir la despesa energètica habitual de qualsevol edifici. L’estalvi estimat d’aquest edifici amb generació d’energia renovable, és d’un 34% aproximadament.