Barcelona Energia

Barcelona Energia alimentarà a l’Àrea Metropolitana

Barcelona Energia és la comercialitzadora pública d’energia elèctrica verda de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta es va posar en marxa el mes de desembre del 2017, seguint l’estratègia de la ciutat enfocada cap a una sobirania energètica. En aquest any d’activitat, no ha parat de créixer i en el 2019 està previst que doni servei a tota l’Àrea Metropolitana.

Barcelona Energia

Barcelona Energia: el projecte

El projecte de Barcelona Energia sorgeix de la iniciativa del Govern Municipal d’encaminar-se cap a la sobirania energètica de la ciutat, buscant un subministrament d’energia renovable i d’autoconsum. En destaquen les següents característiques:

  • Energia pública i local: propietat de l’Ajuntament i de proximitat.
  • Energia verda: 100% renovable i certificada per la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència).
  • Transparència: en la informació (procedència, costos, etc).
  • Benefici per als ciutadans: allunyada de l’oligopoli elèctric i de la cerca de beneficis en la comercialització de l’energia.

Barcelona Energia

2019: l’Àrea Metropolitana

Barcelona Energia no ha parat de créixer, i a partir del Gener del 2019 s’obrirà a la ciutadania que viu en l’Àrea Metropolitana. La previsió és que doni subministrament a 20.000 famílies, que també rebran assessorament per a maximitzar l’eficiència energètica en el seu consum. No només s’obrirà a la ciutadania en aquest 2019, també ampliarà el seu subministrament als edificis públics de tota l’Àrea Metropolitana.

Oferir aquest nou servei a la ciutadania significa la creació d’una nova eina per a combatre la pobresa energètica, una problemàtica que segons informes del propi ajuntament afecta a més del 10% de barcelonins. També significa la democratització d’un bé de primera necessitat com l’energia elèctrica, que s’ha apujat una mitjana d’un 60% en els darrers 10 anys. Com deia el lema de la Setmana de l’Energia 2018: “Tu tens l’energia, tu tens el poder!”

Barcelona Energia

L’era de les energies verdes

Aquesta no és l’única iniciativa que està duent a terme l’Ajuntament per guiar la ciutadania cap a l’era de l’autoconsum i les energies verdes. Barcelona té unes condicions climàtiques perfectes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, gràcies al gran nombre d’hores de sol a l’any. Per això, el mateix Ajuntament ofereix descomptes fiscals per a aquells ciutadans que s’instal·len equips de generació solar. També s’ofereixen incentius econòmics a la rehabilitació energètica dels habitatges, rehabilitacions que poden millorar la qualitat de vida i la salut dels veïns, com indicava el Baròmetre Europeu de l’Habitatge Saludable.