pla estratègic

“Barcelona demà”, nou pla estratègic

L’associació del Pla estratègic metropolità de Barcelona (PEMB) ha impulsat el projecte “Barcelona demà. Compromís metropolità 2030″, un procés de reflexió que té com a objectiu principal crear un nou pla estratègic per al conjunt de la regió metropolitana de Barcelona.

Actualment a la ciutat de Barcelona compta amb molts reptes de mobilitat, habitatges, indústria, digitalització, qualitat de l’aire, turisme, investigació… que haurien de començar abordar-se des de l’àmbit territorial. Les comarques que engloben la regió metropolitana són: Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. D’aquesta manera, els alcaldes van reunir-se a l’ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de definir un pla estratègic.

El pla estratègic començarà la primavera del 2022

El pla estratègic està alineat amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els objectius de desenvolupament sostenible. Així doncs, treballarà amb administracions i agents socials, econòmics culturals i educatius amb l’objectiu d’impulsar el progrés econòmic i social per reduir les desigualtats i la segregació urbana. Tot això es farà tenint en compte el context d’emergència climàtica i les condicions del món postpandèmia.

La Barcelona del futur

Amb aquesta iniciativa es pretén assolir els acords necessaris perquè la Barcelona del futur respongui a qüestions com:

  • L’increment substancial d’habitatge assequible en el conjunt del territori metropolità.
  • Una alimentació millor i un sistema alimentari més sostenible en el conjunt de l’AMB.
  • La preservació i millora dels nivells de salut del conjunt de la ciutadania.
  • La reducció dels nivells de contaminació, inferiors als establerts en els tractes internacionals.
  • Un impuls a la reindustrialització i l’adopció de la nova indústria 4.0.
  • La integració substancial d’habitatge assequible en el conjunt del territori metropolità.

Tot això serà possible gràcies a la col·laboració dels ajuntaments amb altres administracions, com l’Àrea Metropolitana de Barcelona o la Diputació de Barcelona i amb diversos agents econòmics i socials. Què us sembla aquesta iniciativa? :)