Avantatges de la rehabilitació energètica

Avantatges de la rehabilitació energètica

El parc d’habitatges a Espanya és realment vell: amb més de 5 milions d’edificis de més de 50 anys d’antiguitat i gairebé el 10% en un estat de conservació ruïnós o deficient, la rehabilitació energètica es converteix en una gran solució.

La rehabilitació energètica no és una altra cosa que el conjunt d’accions que es poden desenvolupar en l’edifici o habitatge per a incrementar la seva eficiència energètica. D’aquesta manera, es redueix la factura energètica, es consumeix l’energia responsablement (menor emissió de CO2) i s’augmenta el valor i l’habitabilitat d’un habitatge. Certament, tot són avantatges.

Beneficis de la rehabilitació energètica

La inversió en rehabilitació energètica s’està disparant al país, ja que els beneficis que presenta rendibilitzen el procés. A pesar que el desemborsament inicial és elevat, es calcula que en 15 anys es recupera la totalitat de la inversió, així com es noten els efectes de la rehabilitació en la butxaca.

Avantatges de la rehabilitació energètica

Alguns dels avantatges que presenta la rehabilitació energètica dels edificis i habitatges són:

  1. Millora el confort i el benestar. Una mala regulació de la temperatura en els habitatges poden implicar problemes no sols per a l’estructura de l’edifici, sinó que afecta negativament en la salut. Comptar amb un bon aïllament millora notablement la qualitat de vida, i contribueix a erradicar la pobresa energètica.

  2. Millora l’eficiència energètica. El sector de l’edificació és responsable del 30% del consum d’energia anual al país, i majoritàriament prové d’origen fòssil (carbó i gas). La rehabilitació permet renovar les instal·lacions tèrmiques mitjançant, utilitzar sistemes passius, millorar l’aïllament, renovar la il·luminació i monitorar el consum d’energia. D’aquesta manera, es fomenta l’ús d’energies renovables per a reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils, aconseguir els objectius d’eficiència energètica i reduir les emissions contaminants.

  3. Permet un gran estalvi econòmic. Invertir en aïllament millorarà l’eficiència de la llar, ja que necessitarà menys electricitat per a il·luminar-se, escalfar-se o refrescar-se. D’aquesta manera, no es balafia energia, i no hi haurà un malbaratament econòmic.

  4. Augmenta el valor de l’habitatge fins a un 25%. A pesar que la rendibilitat a curt termini no és atractiva, la seguretat es troba en l’amortització, amb la qual es comença a guanyar diners d’energia no consumida. Les accions que podrien arribar a revaloritzar la teva casa són: millores en l’aïllament, canvi de finestres, substitució de sistemes de calefacció i de la instal·lació elèctrica… Una qualificació energètica adequada és una gran inversió de cara al futur.

Avantatges de la rehabilitació energètica

S’afegeixen altres beneficis, com l’autosuficiència, la contribució a la lluita contra el canvi climàtic, la millora de la conservació, la millora estètica, els incentius fiscals, o la lluita contra la pobresa energètica.

Línia d’ajudes

Un dels majors beneficis de la rehabilitació energètica radica en la línia d’ajudes que ha publicat el Ministeri. El Programa d’Ajudes per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis Existents (PAREER-CRECE) té com a objectiu actuar íntegrament sobre aquestes edificacions. A través d’aquest programa es pot obtenir un finançament de fins a un 70% dels costos a l’Euribor +0,0%. Les accions que ho permeten són:

  1. Tipus I. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (ajuda base 30%).

  2. Tipus II. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació (ajuda base 20%).

  3. Tipus III. Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques (ajuda base 25%).

  4. Tipus IV. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques (ajuda base 30%).

Has començat a rehabilitar el teu edifici? Has optat per alguna de les ajudes?