Atles de Barris Vulnerables d'Espanya

Atles de Barris Vulnerables d’Espanya

L’Atles de Barris Vulnerables d’Espanya té com a base els treballs recollits en els catàlegs “Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables” de 1991 i 2001, i la seva Addenda 2006, realitzats gràcies al conveni de col·laboració entre la secció d’Urbanisme de l’Institut Juan de Herrera de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i el Ministeri de Foment. El marc general es complementa amb els informes individualitzats de les 12 ciutats de més de 300.000 habitants (Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Murcia, Les Palmes de Gran Canaria, Bilbao, Valladolid, Palma de Mallorca i Córdoba.

Tot i que les fonts utilitzades per realitzar aquest atles podrien considerar-se massa antigues (les dades corresponen a la Regularització del Padró Municipal del 2006), l’interès de l’atles que es presenta és evident, ja que les dades de 2011 que s’han presentat recentment, estan sustentades en una mostra estadística (no com les dades anteriors per a la obtenció de les quals es va utilitzar la metodologia de mostra universal).

Les claus de l’estudi

L’objectiu d’aquest estudi és presentar un panorama general sobre la dimensió i l’evolució de la vulnerabilitat de les ciutats espanyoles amb més de 50.000 habitants. L’atur, els estudis i les llars són els 3 indicadors que s’utilitzen per a la de delimitació de Barris Vulnerables.
Aquest atles vol ser útil per ampliar la visió que tenim sobre la vulnerabilitat urbana a les nostres ciutats, per a reflexionar sobre les seves possibles causes i les maneres de posar-hi remei. Així mateix, l’objectiu final d’aquest estudi és dotar els espais urbans delimitats de la condició de ciutat en totes les seves dimensions, permetent als habitats mantenir, i en el seu cas, recuperar el seu estatus de ciutadans.

Algunes dades de Catalunya i Barcelona

A Catalunya s’han analitzat 21 ciutats entre les que s’inclouen les capitals de província i aquelles que superaven els 50.000 habitants l’any 2001, quan hi havia 6.343.110 habitants censats a Catalunya. Més del 55,78% de la població es distribuïa entre els 21 municipis estudiants, amb l’aportació major per part de Barcelona (un 23,71%).

Taxa d’atur

  • Espanya: 14,20%
  • Catalunya: 10,18%

Percentatge de persones sense estudis

  • Espanya: 15,30%
  • Catalunya: 13,56%

Percentatge de persones residents a llars sense lavabo

  • Espanya: 1,00%
  • Catalunya: 1,08%

Els barris vulnerables de Barcelona segons els censos de 1991 i 2001
Atles de Barris Vulnerables d'Espanya

Per a més informació podeu accedir al pdf de l’Atles de Barris Vulnerables d’Espanya, on trobareu totes les dades, taules, gràfics i mapes que configuren l’estudi.