Andel

Andel – Habitatges sense propietaris

El model “Andel”, promulgat per les Cooperatives de Cessió d’Ús com a fórmula alternativa d’accés a l’habitatge consisteix en el següent: el propietari d’un terreny o immoble infrautilitzat cedeix durant un llarg període de temps (entre 75 i 99 anys) el dret de superfície a una cooperativa de futurs llogaters. Els socis de la cooperativa assumeixen les despeses de la construcció de l’edifici o de la seva rehabilitació a través d’una aportació inicial i d’un crèdit, que amortitzaran en assumibles quotes mensuals.

Andel és un model prové de països escandinaus, especialment de Dinamarca (un de cada tres habitants de Copenhaguen viu en un andel), on ja fa dècades que funciona. A Catalunya es consolida com una fórmula alternativa d’accés a l’habitatge.
Andel
Aquest 2014 dues noves i significatives promocions tindran lloc a la ciutat de Barcelona, totes dues en sòl públic i sota el paraigües del règim de protecció oficial. Un edifici de nova construcció amb 30 pisos de diferents dimensions al solar que hi ha al recinte fabril de Can Batlló (La bordeta)  i una finca per rehabilitar al carrer Princesa (el Born), que donarà lloc a 6 petites habitatges.

Andel és un model d’accés a l’habitatge situat entre el lloguer i la propietat, funciona de manera democràtica i els seus habitants mai no poden transformar-lo en una propietat tradicional, tot i que tenen més drets que un llogater convencional. Es tracta d’un model que integra la iniciativa privada en un mercat no especulatiu.

L’estudi “Finestra Oberta” de la Fundació Jaume Bofill realitzat per Raül Turmo és una lectura interessant per conèixer més a fons i amb més detall aquest model d’accés a l’habitatge.