MACBA

Ampliació del MACBA, sí o no?

L’ampliació del MACBA és un tema que encara està per resoldre. El govern municipal de Barcelona va decidir fa unes dies que la capella de la Misericòrdia era l’única opció vàlida per a ampliar el CAP Raval Nord i d’aquesta manera deixava el Museu D’Art Contemporani de Barcelona sense espai per a fer-hi la seva ampliació. 

L’aturada de l’ampliació del MACBA i el conflicte d’interessos

El departament de Cultura assegura mitjançant un comunicat que “continua compromès amb la recerca d’una solució” per ampliar el MACBA. Mitjançant aquest comunicat recorda també a l’Ajuntament de Barcelona que l’any 2014 es va aprovar la cessió de la capella de la Misericòrdia per a l’ampliació del museu però degut a l’aplicació del 155 el projecte es va aturar. Com que el projecte va quedar paralitzat, el consistori va oferir la capella a Salut per a construir-hi el nou CAP Raval Nord, cosa que ha provocat un conflicte d’interessos. A més a més, el 2 d’octubre de 2017, el Patronat del museu va aprovar-ne el pla estratègic, que preveia l’ampliació del MACBA i tot i haver pactat aquest acord global entre tots els membres del Patronat, el juny de 2018 l’Ajuntament de Barcelona va optar per oferir la capella al departament de Salut. El Govern municipal entén que després de 12 anys cercant al barri un espai per ubicar aquest equipament sanitari tant necessari no s’ha pogut trobar cap altra alternativa que la finalment escollida, i acata aquesta decisió de la Generalitat. Aquesta decisió és la que marca l’actual problema, ja que afecta a dos equipaments estratègics per al país i per a Barcelona. No hem de deixar de banda la gran tasca que realitza el departament de Cultura que, per exemple, està duent a terme l’ampliació i rehabilitació del Museu d’Història de Barcelona.

ampliació del MACBA

La conselleria de Cultura ha demanat a l’Ajuntament si es desdiu de la cessió al museu i reclama, en cas de ser així, una solució alternativa. La resposta per part de l’equip d’Ada Colau ha estat afirmativa: l’Ajuntament desdiu la cessió de la capella de la Misericòrdia per a l’ampliació del MACBA. Tot i així, assegura que unirà tots els seus esforços i mitjans per a trobar una nova ubicació.

Quin és el pròxim pas per a l’ampliació del MACBA?

L’Ajuntament segueix donant tot el seu suport al pla estratègic Estratègia 2022, tot i que s’hagin d’aplicar diversos canvis arrel de la decisió presa. Des de l’Ajuntament es demana el compromís de totes les administracions i de la Fundació Macba a l’hora de trobar els recursos econòmics que facin viable l’ampliació d’aquest equipament en un altre emplaçament. En els darrers 5 anys només l’Ajuntament de Barcelona ha fet un esforç pressupostari en aquest sentit. Així doncs, el pròxim pas per a l’ampliació del MACBA no és cap altre que continuar buscant un altre espai tot acceptant que l’espai que s’havia previst fins ara ja no està disponible.

ampliació del MACBA

Per tal que el CAP Raval Nord pugui construir-se al nou emplaçament triat pel Departament de Salut cal iniciar una sèrie de tràmits administratius. El Govern municipal ha convocat properament una reunió on donarà a conèixer tots els passos que caldrà fer i donarà resposta a la demanda de conèixer les raons tècniques que han portat a Salut de la Generalitat a prendre aquesta decisió. Caldrà revertir la cessió al Macba i incorporar l’ús sanitari en un equipament que està catalogat com a cultural. 

Poc a poc el barri del Raval va prenent més força i és per aquesta raó que l’Ajuntament i tots els òrgans implicats en la rehabilitació arquitectònica posen èmfasi en aquest barri barceloní. Si vols saber quines són les últimes remodelacions que ha experimentat aquest barri clica aquí.