rehabilitació de finestres

Ajudes per a la rehabilitació de finestres als barris del Raval i el Gòtic

El Raval i el Gòtic són dos dels barris més emblemàtics de Barcelona. En la part més antiga de la ciutat, els seus encants atrauen tant a residents com a visitants a passejar-hi. Això, sumat a l’àmplia oferta gastronòmica, cultural i d’oci, fa que siguin barris sorollosos, on la vida no només es veu, sinó que també se sent. El districte de Ciutat Vella ha decidit posar a disposició dels veïns un programa d’ajudes per a la rehabilitació de finestres, per tal de pal·liar els efectes de la contaminació acústica que pateixen aquests barris.

La contaminació acústica i els seus efectes en la salut

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana dormir amb nivells màxims de 30dB de so. La realitat als barris de la Ciutat Vella difereix molt d’aquestes recomanacions. Durant el 2015, els sonòmetres del barri van registrar valors mitjans de 55dB durant les nits de divendres i dissabtes i valors superiors als 70dB als carrers més propers a les Rambles. Això suposa un autèntic perill per a la salut de la població resident en la zona, ja que l’exposició a sorolls més elevats dels recomanables està relacionada amb malalties com les cardiovasculars.

rehabilitació de finestres

El projecte de rehabilitació de finestres a Ciutat Vella

El districte de Ciutat Vella contribuirà a reduir aquesta problemàtica concedint ajudes per a la rehabilitació de finestres als barris del Raval i Gòtic sud. Es destinaran 500.000 euros, que es podran utilitzar per a acompanyaments tècnics i per a la renovació de les finestres i tancaments. Les ajudes, de fins a 3000 euros, variaran depenent de la renda i la localització. Es publicarà un mapa del soroll ambiental dels barris, per tal de donar prioritat a les zones més sorolloses.

rehabilitació de finestres

El pla de barris

El pla de barris és un programa de l’Ajuntament de Barcelona que duu a terme iniciatives per a millorar els barris que més ho necessiten. És un programa on la participació dels veïns és imprescindible. La convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació de finestres forma part del pla de barris Raval sud i Gòtic sud. La rehabilitació del Borsí, al mateix barri del Raval, també és una iniciativa impulsada pel pla de barris.

rehabilitació de finestres

L’Ajuntament no només ofereix ajudes per a la rehabilitació de finestres, també ofereix ajudes per a rehabilitar elements comuns dels habitatges i ajudes per a la rehabilitació energètica.