Affordable Housing Challenge: Barcelona i Nova York s'alien per rebaixar el cost de la rehabilitació

Affordable Housing Challenge: Barcelona i Nova York s’alien per rebaixar el cost de la rehabilitació

Els preus dels habitatges a les grans metròpolis fan més de 5 anys seguits que pugen. Barcelona i Nova York s’alien per resoldre aquesta problemàtica i presenten el Affordable Housing Challenge, un concurs per trobar tecnologies i eines per disminuir el cost de la construcció i la rehabilitació, aconseguint un habitatge més assequible per a tothom.

La problemàtica de l’habitatge a les grans ciutats

L’especulació i la manca de regulació han fet que en els darrers anys, les ciutats altament denses com Barcelona, experimentin una pujada dels preus dels habitatges (ja siguin de lloguer o de compra). Viure a la ciutat ja no és a l’abast de tothom, especialment per a aquelles rendes més baixes que no poden afrontar els elevats costos de viure-hi.

Aquesta problemàtica ha causat que les ciutats s’allunyin de l’ideal d’espai inclusiu i divers que volen ser. Això es pot comprovar observant les diferències socials entre barris, que han augmentat molt. A més, l’estat de les cases i la manca de rehabilitació d’edificis fa que sigui una problemàtica que també afecta a la salut dels ciutadans.

rehabilitació

Affordable Housing Challenge: construcció i rehabilitació

Les ciutats de Barcelona i Nova York han decidit unir-se per afrontar la manca d’habitatge adequat i assequible. Per a fer-ho han llançat el Affordable Housing Challenge, per tal de trobar tecnologies i eines innovadores que disminueixin el preu de la construcció o rehabilitació en zones urbanes altament denses.

Ambdues ciutats ja s’havien compromès en la Declaració dels governs locals pel dret a l’habitatge i el dret a la ciutat, un manifest que van signar on es comprometien a cercar solucions per a ser ciutats diverses, inclusives, sostenibles i saludables.

El concurs acceptarà propostes de projectes de construcció o rehabilitació fins al 31 de Gener. En aquest moment, les propostes seran avaluades per un comitè d’experts de Barcelona i Nova York, on també hi haurà representació dels sectors social, privat i acadèmic. Els finalistes hauran d’exposar les seves propostes al març, en un acte públic a Ca L’Alier. El guanyador serà anunciat al maig en el Smart Cities New York i obtindrà 20.000 USD per poder dur el projecte a terme. Si tens alguna proposta és el moment de presentar-la!

rehabilitació

Aquesta no és l’única iniciativa que duu a terme actualment l’ajuntament de Barcelona. Al Poblenou s’ha obert un procés participatiu anomenat “Repensem el 22@” i al Raval i Gòtic s’ofereix un programa d’ajudes per a la rehabilitació de les finestres.