accessibilitat urbana

Projectes d’accessibilitat urbana

Els plans d’urbanisme moderns tenen com a prioritat els espais públics accessibles, atractius, segurs i còmodes. Actualment hi ha moltes tecnologies que permeten transformar les infraestructures i els serveis de les ciutats per tal d’adaptar-les a aquest nou model, aconseguit promocionar entorns urbans molt més sostenibles i habitables.

ThyssenKrupp vetlla per l’accessibilitat

ThyssenKrupp és una indústria siderúrgica alemanya, l’empresa dedicada a la fosa i forja de l’acer més important del país. Doncs bé, aquesta empresa desenvolupa solucions que permeten la mobilitat efectiva per a tothom, creant infraestructures que barregen la conservació de l’entorn (mantenint els mínims nivells d’impacte mediambiental) amb l’arquitectura tecnològica i estèticament avançada.

L’objectiu és aconseguir un món sense barreres arquitectòniques, i per això aquesta gran companyia ha organitzat aquest estiu una trobada a Bilbao, on els professionals del sector han tractat propostes d’accessibilitat global: l’adaptació a l’entorn, l’arquitectura, la normativa, la enginyeria civil, etc.

Inversions de ThyssenKrupp en I+D

El percentatge de les inversions que aquesta companyia destina a I+D és molt elevat, sempre amb projectes relacionats amb la seguretat, l’accessibilitat urbana i l’eficiència energètica, essent pioners els projectes de solucions d’accessibilitat urbana.

 Accessibilitat urbana

Alguns projectes d’accessibilitat urbana

ThyssenKrupp ja ha dut a terme un munt de projectes d’accessibilitat urbana a l’estat espanyol. Algun exemples són les rampes d’accés al casc antic de Vitòria, l’ascensor inclinat del Riu de la Pila a Santander, o les escales mecàniques de Santa Coloma de Gramenet.

Finalment, és interessant destacar el conveni entre aquesta empresa i la ONCE, amb l’objectiu de fer projectes encaminats a fomentar la no discriminació de les persones cegues, l’accessibilitat universal i la inclusió sociolaboral d’aquest col·lectiu.