OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona

L' Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica neix per potenciar
la innovació, la promoció i la difusió de la rehabilitació d'edificis i amb la voluntat de ser punt de trobada
dels principals actors de la ciutat de Barcelona que interactuen en aquest àmbit.